Masterclasses over leiderschap in de Achterhoek

In de Achterhoek wordt volop ondernomen; heel wat innovaties zien hier het levenslicht. De omgeving verandert en we moeten niet vergeten hier in mee te gaan. Om ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties hierbij te helpen, start de Achterhoek Academie op 12 oktober 2015 de serie masterclasses ‘Succesvol leiderschap in een veranderende Achterhoek’.

Tijdens de masterclasses – bedoeld voor Achterhoekse ondernemers en leidinggevenden en andere verantwoordelijken uit het onderwijs, de zorg en de overheid – gaan zeven bevlogen sprekers in op actuele thema’s rondom leiderschap. Daarnaast worden ideeën uitgewisseld, waardevolle kennis en ervaring van de deelnemers gedeeld en wordt gewerkt aan concrete projecten. Met als doel: samen werken aan een vitale en sterke regio.

Nieuw netwerk

Ander belangrijk doel van de masterclasses is het creëren van een nieuw Achterhoeks netwerk, over diverse branches heen. Binnen dit netwerk kijken de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken naar het thema leiderschap en organisaties. Er is tijdens de masterclasses veel ruimte voor interactie en de deelnemers kunnen hun eigen case inbrengen en daarover de meningen peilen. Zo vormen de bijeenkomsten een gezamenlijke zoektocht naar de ideale manier van leiderschap en samenwerken in de Achterhoek.

Aanmelden en kosten

Deelname aan de volledige serie van zeven masterclasses (één per maand) kost € 800,- per persoon. Dit is inclusief diner en drankjes en exclusief btw. Aanmelden kan via de website. Hier is ook meer informatie te vinden over de onderwerpen en sprekers.

Over de Achterhoek Academie

De Achterhoek Academie is opgericht om de ontwikkeling van creatieve, visionaire managers en bestuurders te stimuleren. Niet in de vorm van een traditionele academie, maar als netwerkorganisatie die denkers en doeners vanuit overheden, het ondernemersveld, onderwijs en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt. De Academie inspireert en stimuleert kennisdeling. Er wordt gespard, er worden grenzen verlegd en nieuwe strategieën ontwikkeld. Zo werkt dit Achterhoekse netwerk al lerend aan een toekomstbestendige regio, die vitaal is én blijft.