Meet-up met de SDG Impact Makers – 17 februari, 9.30 tot 12.00 u

Hoe kun je als gemeente de Sustainable Development Goals (SDG’s) inzetten om opgavegericht samen te werken met bewonersbedrijven en andere maatschappelijke initiatieven? De SDG’s bieden kansen om de samenwerking met maatschappelijke partners en inwoners te versterken en zo lokaal samen meer impact te creëren én zichtbaar te maken. Wat is hiervoor nodig? Wat vraagt dit van een gemeente en wat levert het op? Ben je benieuwd wat de SDG’s voor jouw gemeente kunnen betekenen? Kom naar de meet-up! Op 17 februari gaan we in gesprek met Gelderse gemeenten én de SDG Impact Makers over de kansen en (on)mogelijkheden die de SDG’s bieden. Te gast zijn gemeente Rheden, gemeente Aalten en 8RHK (regio Achterhoek). Zij delen hun aanpak en ervaringen met de SDG’s. Kom ook en praat mee!

Over de SDG Impact Makers
De SDG Impact Makers zijn acht bewonersbedrijven en maatschappelijke initiatieven uit Gelderland die recent deel hebben genomen aan het SDG coaching programma.Tijdens dit programma leerden de deelnemers hoe zij door zich te verbinden aan de SDG’s duidelijker kunnen communiceren over hun initiatief, hun impact kunnen meten, en de juiste partners om zich heen weten te verzamelen waardoor de toegang naar financiering en samenwerking makkelijker wordt. Het programma wordt aangeboden door de leefbaarheidsalliantie Gelderland in samenwerking met het LSA bewoners.

Voor wie?
Gemeente professionals, impact ondernemers en bewonersinitiatieven die werk willen (gaan) maken van Sustainable Development Goals in hun gemeente!

Locatie
Bij voorkeur ontmoeten wij elkaar fysiek op onze locatie in Arnhem. Gezien de huidige coronamaatregelen is het echter niet zeker of dit kan. Mogelijk vindt de bijeenkomst online plaats. Wij beslissen uiterlijk 1 februari hierover en informeren u tijdig.

Aanmelden
Bekijk het programma
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door een mail te sturen naar info@spectrumelan.nl onder vermelding van ‘Meet-up met de SDG Impact Makers’.