Minister Blok scoort in de Achterhoek

“Andere krimpregio’s kunnen leren van de Achterhoek, want die heeft door dat zij moet besturen met het gegeven van bevolkingskrimp in het achterhoofd. Maar niet één krimpregio is hetzelfde. De Achterhoek onderscheidt zich door haar hightechindustrie. De kansen die daar liggen moet ze uitbuiten.”

Aldus Minister Blok van Wonen en Rijksdienst, die op bezoek was in de Achterhoek om daar de Samenwerkingsagenda in ontvangst te nemen. “Ik haal die agenda’s in alle krimpregio’s op. De Achterhoek is de eerste regio die met plannen komt. We gaan nog dit jaar aan de slag”.
De minister was van 13.00 tot 17.00 uur in respectievelijk Hengelo en Neede. Hij bezocht het plaatwerkbedrijf Goma, waar ook de dorpsraad van Drempt aanwezig was om te laten zien met hoeveel energie en resultaat inwoners van een plattelandsgemeente zelf zaken oppakken. In Neede vertelde wethouder Kok wat de Achterhoek doet om leegstand in de toekomst te voorkomen, zoals in goed overleg afspreken om minder huizen te bouwen.

Regels rondom leegstand en sloop
De minister zei toe dat bij evaluatie van de wet op de verhuurdersheffing de Achterhoek hetzelfde zal worden behandeld als andere krimpregio’s. Dit betekent dat bij sloop een compensatie wordt verleend.
Ook wil hij heel goed kijken naar de sloopopgaaf en leegstand en welke rol de overheid daarbij kan spelen. Daarbij attendeerde Blok de Achterhoek op goede voorbeelden elders. De regio zal daarvan graag gebruik maken.
Ook daagde de minister de Achterhoekse corporaties uit de problematiek van te hoge huren als gevolg van investeren in het verduurzamen van huurwoningen in kaart te brengen en met (experimenteer-) voorstellen te komen.

Scoren
Niels Joosten (voorzitter Regio Achterhoek) en Foppe Atema (voorzitter Achterhoek2020) overhandigden minister Blok de Samenwerkingsagenda. Maar niet nadat de heren en mevrouw Bea Schouten, gedeputeerde van Gelderland, met hulp van de negenjarige Tijmen, elk een bal in het doel hadden geschoten. Samen scoren voor een Smart Regio! Als aandenken kreeg de minister een door ICER 3D-geprinte voetbal.

Fotografie: Carlo Stevering

20150615-_CST5407
20150615-_CST5438