Energieloket geopend!

Het verduurSaam energieloket is een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten, Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen en AGEM (Achterhoekse Groene Energie Maatschappij). Inwoners kunnen bij het verduurSaam energieloket terecht met al hun vragen over energiebesparing, duurzame energieopwekking en wooncomfort.

Het loket biedt:

  • Actuele informatie over energiebesparing en opwekking van duurzame energie
  • Actuele informatie over woongemak, comfort en levensloopbestendigheid
  • Informatie over subsidies en leningen (landelijk en gemeentelijk)
  • Informatiebijeenkomsten en activiteiten in de regio

Het energieloket helpt inwoners om hun huis energiezuinig en comfortabel te maken en om de energiekosten te verlagen. Het geeft voorlichting en legt verbindingen tussen gemeenten, corporaties, ondernemers, particulieren en kennisinstellingen, zonder winstoogmerk.