| |

MKB-bedrijf, maak werk van je HR-beleid!

Veel Achterhoekse mkb-bedrijven hebben geen professioneel, consistent en helder hr-beleid. Terwijl het in deze tijden van een (zeer) krappe arbeidsmarkt een ‘must’ is om scherp te hebben hoe jouw personeelsbestand eruit ziet, welke ontwikkelbehoefte jouw mensen hebben en welke medewerkers er over pakweg vier, vijf jaar nodig zijn om jouw bedrijf gezond te houden.
“Maak daarom werk van je HR-beleid”, zegt de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt van 8RHK ambassadeurs.

HR-vouchers
De thematafel zet zich in voor een toekomstbestendige Achterhoekse arbeidsmarkt waaraan zo veel mogelijk inwoners volwaardig en naar vermogen deelnemen. Aan partners uit het netwerk is gevraagd een ‘HR-voucher’ te ontwikkelen. Provincie Gelderland biedt hierbij financiële ondersteuning. Als alles loopt zoals gepland, kunnen bedrijven daarmee binnenkort kosteloos een laagdrempelige scan aanvragen die hun huidige HR-situatie in beeld brengt, gevolgd door een adviesgesprek. En eventueel een (betaald) vervolg, zoals ondersteuning bij HR-strategie en -uitvoering.
Lees het complete artikel dat in Achterhoek BIZ verscheen

22 maart is er op De Vijverberg een NetwerkBIZ bijeenkomst voor leden van de AchterhoekBIZniZZ Club.