Move2Social: ook de Achterhoek start!

Move2Social is een landelijk programma om innovatieve, sociaal ondernemers* te stimuleren en ondersteunen. Denk aan hulp bij een businessplan, startkapitaal en een netwerk. Het gaat zowel om starters die klaar zijn voor de markt, als jonge sociaal ondernemers die hulp kunnen gebruiken om hun onderneming succesvol te maken. In Move2Social versnelt penvoerder KplusV dit proces, in samenwerking met regionale partners. Nu de 8RHK Board het project heeft goedgekeurd, gaat ook de Achterhoek binnenkort los met Move2Social! Het programma heeft na tien edities in zes regio’s veel landelijke en Europese aandacht gehad.

Wat?
Concreet is het doel om in 2021 tien (startende) sociaal ondernemingen te helpen en in de jaren daarna steeds tien erbij. Zo ontstaat nieuwe werkgelegenheid en komen er leerwerkplaatsen voor studenten. Een lokaal netwerk is daarbij van groot belang. Denk aan kennispartners als WSP/Regionaal Werkbedrijf, gemeenten, onderwijs en de Rabobank. Ook andere stakeholders binnen de drie O’s zijn van harte welkom om te participeren in dit project. Zie ook Move2Social

*Een sociale onderneming is een onderneming met een maatschappelijke missie. Positieve impact voor de samenleving staat voorop. Zo draagt bijna 50% van de sociale ondernemingen bij aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep. Ook circulaire en duurzame productie, sociale cohesie, verbeteren van zorg en de energietransitie vormen van sociaal ondernemerschap. 
Bron: KvK