Achterhoek positief genoemd in Kamerbrief LNV over successen RegioDeals

Deze week verscheen een kamerbrief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de resultaten van de verschillende RegioDeals die het Rijk in het land heeft gesloten. De Achterhoek werd daarin positief genoemd. Minister Ollongren: “Het is mooi dat nog in deze kabinetsperiode de eerste concrete resultaten zichtbaar zijn en dat de interbestuurlijke samenwerking binnen de regio en tussen het rijk en de regio is versterkt. In de Achterhoek is het Grensland College gestart om meer mensen voor de regio te behouden en nieuwe werknemers te werven. Regio Deals geven een impuls aan de brede welvaart in alle hoeken van Nederland, onder regie van de regio.”

Achterhoek productieve regio in de RegioDeal
Juli 2019 sloot de Achterhoek samen met provincie Gelderland als één van de eersten een Regio Deal met het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit investeerde € 20 miljoen, met daarbij de eis dat bedrag te verdubbelen als regio. Met als doel om in de regio de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en ondernemers te versterken. Ruim een jaar verder heeft de Achterhoek ruim 40 projecten draaien met RegioDeal ondersteuning. De projecten dienen allemaal meerdere doelen uit de Achterhoek Visie 2030. Richtend op een vergroting van de brede welvaart voor inwoners en bedrijven in onze regio.  Als regio zijn we een serieuze gesprekpartner geworden van meerdere ministeries. Het Rijk complimenteerde ons eerder al voor hoe de projecten zijn weggezet en gefinancierd.

 

Leren van elkaar 25 t/m 28 februari ‘Samen voor krachtige regio’s’
25 t/m 28 februari is een Kennisconferentie. Meer informatie, inclusief over aanmelden staat op onze website – https://8rhk.nl/nieuws/samen-voor-krachtige-regios/