Naar een voorkeursalternatief voor RegioExpres Arnhem-Doetinchem-Winterswijk

Eén keer per uur een sneltrein tussen Arnhem en Doetinchem. Dat is een grote wens van de regio Achterhoek én het doel van provincie Gelderland. Provincie en partners nemen nu een belangrijke stap: samenstellen van een voorkeursalternatief. Dit gebeurt met inbreng van omwonenden en andere betrokkenen. De eerste online informatiebijeenkomsten zijn op 16 en 18 november.Informatie: https://regioexpres.gelderland.nl/. Voor deze stap is geld beschikbaar. 

Schetsen 2e spoor Didam-Doetinchem De Huet en perrons Wehl/De Huet
ProRail maakt in opdracht van provincie Gelderland schetsontwerpen voor het 2e spoor tussen Didam en Doetinchem De Huet en de nieuwe perrons op de stations van Wehl en Doetinchem De Huet. Door het extra spoor wijzigt de situatie in de omgeving. Mogelijk heeft dit ook invloed op de overwegen in dat gebied. Samen met de betrokken wegbeheerders en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt onderzocht of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Participatie
Onderdeel van deze fase is een participatieplan. Hierin staat hoe en wanneer inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden bij de verkenning (zoals deze fase officieel heet) worden betrokken en binnen welke kaders. Mensen kunnen bijvoorbeeld oplossingen aandragen voor de inpassing van het tweede spoor en de vormgeving van de stations(omgevingen) in Wehl en Doetinchem De Huet. Ook zijn er uitgangspunten die al vaststaan. Voorbeelden hiervan zijn de dienstregeling, de keuze om geen nieuwe stations te bouwen en de wettelijke eisen en richtlijnen over spoorwegveiligheid. Ook staat de keuze voor een non-stop verbinding tussen Doetinchem en Arnhem vast.

Voordelen RegioExpres
Voor inwoners van de Liemers en de Achterhoek leidt de RegioExpres tot kortere reistijden. Vanuit de Achterhoek wordt de reistijd naar Arnhem CS 13 minuten korter. Vanaf station Doetinchem kan een reiziger binnen één uur op Utrecht CS staan. De RegioExpres komt bovenop de huidige dienstregeling van 4 keer per uur tussen Arnhem en Doetinchem.

Jan van der Meer gedeputeerde openbaar vervoer:” Juist nu moeten we investeren in het openbaar vervoer van de toekomst. De kortere reistijd verbetert de bereikbaarheid tot in het puntje van onze provincie. Daardoor hebben mensen meer mogelijkheden voor werk in de grote steden of het volgen van studies. De regio zelf wordt aantrekkelijker voor mensen om zich te vestigen of er te blijven wonen. We hebben wel het Rijk en andere partners nodig om mee te investeren. We moeten de RegioExpres zelf ook nog afwegen tegen andere projecten. De RegioExpres betekent voor veel mensen een verbetering. Ik heb ik er daarom alle vertrouwen in!”

Planning en besluitvorming
Uitkomst van de verkenning is een betaalbaar, vergunbaar en technisch maakbaar voorkeursalternatief met voldoende draagvlak en maatschappelijke baten. Het concept-voorkeursalternatief wordt naar verwachting medio 2021 gepresenteerd. Het besluit over het definitieve voorkeursalternatief is eind 2021 gepland. Dan zijn ook allerlei aanvullende onderzoeken afgerond. De RegioExpres kan op z’n vroegst in 2026 gaan rijden. De informatiebijeenkomsten sluiten aan bij de nieuwe Omgevingswet waarmee de provincie in samenspraak met partners en inwoners complexe projecten wil uitvoeren. Deze wordt naar verwachting in 2022 van kracht. Voor spoorprojecten is deze aanpak relatief nieuw.