Nieuw: Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

De verschillende netwerken voor ouderen in Oost- en West-Achterhoek gaan gezamenlijk verder onder de naam Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Hiermee willen we samen met alle partners – gemeenten, huisartsen, zorgorganisaties, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, ouderen-cliëntenorganisaties en Menzis – ouderen in de Achterhoek ondersteunen bij veranderingen die passen bij het ouder worden.
Steeds meer mensen worden ouder en dit heeft uiteraard consequenties. We willen bevorderen dat inwoners van de Achterhoek zich goed voorbereiden op gezond ouder worden. Om deze uitdagingen Achterhoek-breed het hoofd te bieden, zijn Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek, Netwerk Dementie Oost Achterhoek en Platform Kwetsbare Ouderen Oost Achterhoek samengegaan in het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, met als doel ouderen te helpen anticiperen op de toekomst en zo hun veerkracht te behouden.

Eigen regie en veerkracht staat centraal
Eigen regie staat centraal binnen de visie van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. “Ouderen kunnen zelf bepalen op welke wijze ze hun leven inrichten en hoe zij de zorg en eventuele begeleiding bij ziekte willen invullen”, aldus Loes Koster, coördinator van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. “Vanuit een positieve benadering kijken we met ouderen naar de mogelijkheden die er wél zijn, met respect voor ieders keuzes. Als veerkracht of eigen regie al dan niet tijdelijk afneemt, dan bieden de partners binnen het netwerk de juiste ondersteuning op het juiste moment.”
Hetty Top, eveneens coördinator, vult aan: “Ouderen zijn erbij gebaat dat alle betrokken partijen goed samenwerken rondom preventie, vitaliteit, welzijn, wonen en zorg. Lokaal kijken de professionals in ons netwerk over de grenzen van hun eigen mogelijkheden en zoeken elkaar op. Regionaal stimuleren we de ontwikkeling en uitwisseling van kennis, innovatie en goede afstemming tussen partijen.”
De gezamenlijke ambitie van de partners in het netwerk is beschreven in het Programma Veerkracht.
Lees hier het hele programma.

Nieuwe website en nieuwsbrief
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de website www.netwerkouderenachterhoek.nl. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrief. Wilt u ondertussen meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Loes Koster (06 – 47 86 74 14) of Hetty Top (06 – 22 24 33 93). Of mail ons.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

Laat weten dat u partner bent van ons netwerk
Om te laten zien dat u partner bent van het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek, kunt u een banner plaatsen op uw eigen website. Zo kan iedereen zien dat ook u inwoners in de Achterhoek helpt en inspireert bij veranderingen die passen bij het ouder worden.
Wilt u de banner plaatsen? Mail ons dan.