Nieuwe aanpak leegstand in Dordrecht, Den Haag en Achterhoek

Drie teams van ontwerpers en onderzoekers ontwikkelen nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van gebieden met leegstaande en ongebruikte gebouwen in Dordrecht, Den Haag en de Achterhoek.

De plannen van de teams bieden oplossingen die ook kunnen worden ingezet bij vergelijkbare vragen over nieuwe bestemmingen op andere locaties in Nederland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werken bij dit experiment samen met de provincie Gelderland en de gemeenten Dordrecht en Den Haag. De partijen hebben het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie gevraagd ontwerpers en onderzoekers uit te nodigen de uitdaging op te pakken. Specifieke aandacht is gevraagd voor nieuwe bestemmingen van rijks- en monumentaal vastgoed.

Geselecteerde teams
Per regio is door de samenwerkende partners één team geselecteerd:

  • Dordrecht
    Opgave: kantorenlocaties in Schil-West en de relatie met de historische stad.

Team: Bureau Enno Zuidema, UrbanXchange, Diederendirrix, Q Makelaars.

  • Den Haag
    Opgave: transformatie van kantoren en andere gebouwen als motor voor een vitale stad.

Team: The Cloud Collective, Braaksma & Roos architecten, Alterra, Delva Landscape Architects.

  • De Achterhoek
    Opgave: leegstand van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen, buurthuizen en sportaccommodaties, in een gebied dat demografisch flink in beweging is.

Team: Karres en Brands, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, stad kwadraat.

Overweldigende respons
Honderd teams van ontwerpbureaus met experts op o.a. financieel, economisch en sociaal gebied hadden ideeën ingediend voor aanpak van leegstand in een van de experimentgebieden. De kwaliteit van de ingediende voorstellen lag hoog en leverde een schat aan ideeën op. Van manieren om nieuwe initiatieven aan te trekken tot een bibliotheek vol met nieuwe mogelijkheden voor gebieden met leegstaande panden. De voorstellen gaven goed weer waar veel vastgoedeigenaren en overheden op dit moment bij leegstand en gebiedsontwikkeling mee te maken hebben.

Bij de beoordeling van de aanvragen is onder andere gekeken naar:

•     Vastgoed, erfgoed en grondposities;
•     Verbindingen tussen object, gebied en streek/stad;
•     Inzet en waardering van historische kwaliteiten;
•     Vernieuwing in aanpak en opzet van het onderzoek.

De komende maanden gaan overheden en ontwerpteams gezamenlijk aan de slag. De resultaten worden 24 juni gepresenteerd tijdens de themadag over herbestemmen op de 6e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam.