Nieuwe koers voor groei én krimp

“Nederland is te klein om te verdelen in groei- en krimpgebieden. Als Nederland vooruit wil, dan heb je alles nodig, óók de ruimte en expertise van de krimpregio’s, zoals de maakindustrie”. Zo stelde Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) namens de Achterhoek tijdens het symposium Nederland in Balans op 2 februari in Nieuwspoort Den Haag. Aanwezig waren ruim 50 vertegenwoordigers van politieke partijen, ministeries, provincies, regio’s en gemeenten.Het symposium werd georganiseerd door de provincies Fryslân, Groningen, Gelderland, Limburg en Zeeland, ook wel de ’K5’ genoemd. Zij trekken samen op richting het Rijk, omdat zij zien dat er steeds meer een disbalans ontstaat tussen groei- en krimpgebieden en hier vanuit de landelijke overheid nog onvoldoende aandacht voor is.

Groei en krimp
Bea Schouten (gedeputeerde provincie Gelderland) opende het symposium en lichtte de gedachte achter Nederland in Balans toe. Terwijl de steden in de Randstad in toenemende mate te kampen krijgen met ruimtegebrek door de grote vraag naar hoogwaardige woningen, kampen de regio’s in de randen van ons land met leegloop en leegstand. Groei en krimp zijn in feite twee zijden van dezelfde medaille. De provincies pleiten dan ook voor een integrale aanpak van de gevolgen van de demografische verschuivingen, om juist ook de kansen van deze ontwikkeling te benutten. Met structurele investeringen in verbindingen, onderwijs en sociale structuur kunnen de regio’s een volwaardige bijdrage leveren aan de Nederlandse economie en de steden ontlasten in hun groeiende vraag naar ruimte.

Krachtenbundeling in de Achterhoek
Juist in de Achterhoek liggen veel economische kansen, bijvoorbeeld op het gebied van Smart Werken. De lokale bevolking is hier bovendien bijzonder actief in het aandragen van inventieve en flexibele oplossingen om hun kern of wijk leefbaar te houden. Tegelijk  liggen er grote opgaven  (op het gebied van leegstand, bereikbaarheid etc.) die we niet alleen kunnen aanpakken. Nú investeren betekent anticiperen op de toekomst en het  benutten van de kansen en mogelijkheden die er zijn.

Erkenning
Ook werden enkele ‘best practices’ toegelicht. Martin Stor (kennismakelaar Werken van Achterhoek2020) vertelde over de bundeling van krachten door ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties rond de Uitvoeringsagenda en Smart Industry. Op de vraag of we dan nog wel iets nodig hebben van het Rijk antwoordde hij: “Erkenning van de Achterhoek als dé innovatieve en Smart Industry-regio. Het is onterecht als er landelijk altijd alleen maar over Eindhoven gesproken wordt, terwijl er ook in andere regio’s heel mooie dingen van de grond komen”.

Op zoek naar balans
Kamerleden Hayke Veldman (VVD), Harm Brouwer (PvdA), Daan Prevoo (gedeputeerde provincie Limburg), Erik ter Brake (VNO-NCW/ MKB), Laura Broekhuizen-Smit (wethouder gemeente Oldambt) en Marianne Besselink (burgemeester gemeente Bronckhorst) gingen met elkaar in debat over de uitdagingen waar de regio’s voor staan en welke rol het Rijk daarbij kan spelen.
Minister Plasterk liet via een videoboodschap weten: “We zijn een klein land en moeten daarom goed gebruik maken van onze ruimte. Het ene deel van ons land kampt met ruimtegebrek, terwijl andere delen van het land juist ruimte genoeg hebben. Voor elke regio is het een zoektocht naar de juiste balans. Naar die balans gaat u vandaag samen op zoek en ik ben heel benieuwd tot welke nieuwe ideeën dat zal leiden.”

Mogelijk een investeringsfonds
Als symbool voor de balans in Nederland werd een weegschaal aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Directeur-Generaal Gert-Jan Buitendijk nam het cadeau in ontvangst. “Uiteraard weet niemand wat de koers wordt na de landelijke verkiezingen, maar ik sluit een investeringsfonds voor de regio’s niet uit”, aldus Buitendijk.

Zie ook de reportage van Regio8