Nieuwe projecten van start!

Begin maart 2020 zijn opnieuw enkele kansrijke projecten voor innovatie en versterking van de Achterhoek goedgekeurd. Met trots kunnen we daarom vermelden dat de volgende projecten ‘van eigen bodem’ live gaan in onze regio, door gezamenlijke inzet en financiële bijdrage van onze overheden, maatschappelijk partners en ondernemers:

Opschaling Netmobiel 2020
Het MaaS (mobility as a service)-platform voor kleine kernen, zoals ontwikkeld in samenwerking met inwoners van Oost Gelre, wordt uitgerold naar de andere gemeenten. Netmobiel richt zich op de fijnmazige bereikbaarheid, vooral op plekken die niet met openbaar vervoer bereikbaar zijn. En stimuleert bovendien duurzaam reisgedrag door deelvervoer.
Projecttrekker: Saxion Hogeschool.

Doorontwikkeling ZOOV Op Maat
ZOOV Op Maat richt zich net als Netmobiel op de fijnmazige bereikbaarheid. Dit systeem kan ook een oplossing bieden voor de eerste en laatste kilometers van en naar het openbaar vervoer. ZOOV Op Maat wordt doorontwikkeld tot een voor de reiziger herkenbaar regionaal vervoerproduct (dat achter de schermen bestaat uit een combinatie van diverse soorten vraagafhankelijk vervoer).
Projecttrekker: gemeente Winterswijk.

Doorontwikkeling vastgoedmonitor
Een jaarlijkse monitor met data over wonen en vastgoed, met bijlagen tot op kernenniveau. Per kwartaal wordt inzicht gegeven in de woningmarkt en één keer per vier jaar vindt er een woononderzoek plaats via het AWLO. Bruikbaar voor alle samenwerkende overheden in de regio.
Projecttrekker: 8RHK ambassadeurs

Makelaar als woonregisseur
Makelaarskantoren pakken een toekomstgerichte rol om huizenkopers en verkopers onafhankelijk te adviseren over verduurzaming van woningen. Door de vele bomen in het bos van verduurzaming, geeft de makelaar aan de keukentafel helder advies dat de verkoper of koper naar eigen inzicht kan uitvoeren. Via samenwerking met meerdere partijen, kan een breed, integraal advies gegeven worden.
Projecttrekker: Ten Hag Makelaar

Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen
Voor starters en ouderen zijn er te weinig mogelijkheden om een tijdelijke woonvraag in te vullen. Hierdoor trekken jongeren weg en zijn er voor ouderen te weinig doorstroommogelijkheden. Het project bestaat uit het uitwerken van een concept voor een Achterhoekse wooncoöperatie U.A., die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurdt aan woningzoekers in (kleine) kernen. Vanuit de tijdelijke woning kan gezocht worden naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben, moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod.
Projecttrekker: Vereniging DKK Gelderland.

MKB Deal
Met de MKB Deal willen we 100 MKB-bedrijven in de Achterhoek ondersteunen bij het verhogen van hun arbeidsproductiviteit met minimaal 5%. We brengen organisaties samen met experts om onderling het lerend effect te vergroten en de wensen vanuit MKB inzichtelijk maken. Daarnaast willen we sterktes en zwaktes in het economisch ecosysteem van de Achterhoek signaleren en agenderen.
Projecttrekker: 8RHK ambassadeurs.

Bekijk hier alle lopende projecten