|

NL Greenlabel: Gemeenten, kies voor kwaliteit!

Er zijn grote problemen met de grondstofaanvoer. Het gevolg: enorme prijsstijgingen. Niet alle klanten kunnen of zijn bereid de nieuwe prijzen te betalen. Extra schrijnend is dat het voornamelijk gemeenten zijn die ervoor kiezen om goedkopere – lees: aanzienlijk minder milieuvriendelijke en kwalitatief laagwaardige – producten in te kopen. Men denkt goedkoper uit te zijn, maar door het ontbreken van de juiste kennis, worden vaak verkeerde aannames gedaan en dus verkeerde keuzes gemaakt. 

Daarom roept NL Greenlabel gemeenten (en andere bedrijven) op om te blijven investeren in hoogwaardige kwaliteit. Desnoods door het spreiden van de kosten (van onderhoudsmiddelen of aanschaf) en alleen te werken met kwaliteitsmaterialen. Wat dit jaar niet lukt, komt het volgend jaar. Een soort sinusbeheer, maar dan toegepast op de aanschaf van producten of verbruiksartikelen. Dat is beter voor mens en milieu, zowel op de korte maar zeker op de langere termijn.

Bron: NL Greenlabel