Oost-Nederland roept politiek Den Haag op om ‘Nederland slim te benutten’

Met een unieke gezamenlijke boodschap roepen de provincies Gelderland en Overijssel en de acht
regio’s in Oost-Nederland vanaf vandaag de politieke partijen in Den Haag op om Nederland slim te
benutten. Commissaris van de Koning van Overijssel Andries Heidema: “Ons land staat voor
belangrijke maatschappelijke opgaven. Voor de aanpak van de transities in het post-corona-
tijdperk zijn innovatieve oplossingen nodig. Benut daarvoor Oost-Nederland. De regio’s in Oost-
Nederland hebben de kracht, de ruimte en de kennis op het gebied van gezonde voeding, circulaire
economie, medische technologie, energie en waterstof, natuur en recreatie, logistiek, slimme
industrie en nieuwe sleuteltechnologieën zoals Artificial Intelligence.”

Commissaris van de Koning van Gelderland John Berends: “Met ‘Nederland slim benutten’ sporen we
onder meer met een e-card politieke partijen aan om gebruik te maken van de Kracht van Oost, de
regio’s te ondersteunen en de aangedragen oplossingen beschikbaar te stellen aan de rest van
Nederland. Daarnaast hebben we vandaag de website www.nederlandslimbenutten.nl gelanceerd,
waar politieke partijen kunnen putten uit een breed keuzemenu aan oplossingen, die vanuit de
regio’s in Oost-Nederland worden aangedragen.”

De oproep is specifiek gericht aan de politieke partijen in Den Haag, die – ook tijdens de coronacrisis –
bezig zijn met de verkiezingsprogramma’s en de kandidatenlijsten voor de volgende Tweede
Kamerverkiezingen. De provincies Gelderland en Overijssel en de acht regio’s streven daarbij naar
een evenredige vertegenwoordiging uit Oost-Nederland in een nieuwe Tweede Kamer. Hiervoor
zouden zeker vijfentwintig kandidaten uit Oost-Nederland op verkiesbare plekken op de
kandidatenlijsten moeten komen te staan.

De campagne ‘Nederland slim benutten’ is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel,
de Regio Foodvalley, Cleantech Regio, Regio Arnhem Nijmegen, Regio Achterhoek, FruitDelta
Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle.