Oost-Nederland zet in op Slimme Mobiliteit

De provincies Gelderland en Overijssel presenteerden samen met 23 regionale partners op 31 oktober de actie-agenda GO VOORT. Gedeputeerden Conny Bieze (Gelderland) en Bert Boerman (Overijssel) beschrijven hierin samen met gemeenten, regio’s, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen hoe ze als gezamenlijke organisaties de ontwikkeling van slimme mobiliteit willen inzetten om Oost-Nederland nog aantrekkelijker te maken. Dat gaat over zelfrijdende voertuigen, maar bijvoorbeeld ook over het samen slimmer organiseren van vervoer en het sturen op het gebruik van meer duurzame vervoermiddelen. Rode draad in de actie-agenda is doen, leren én beter doen!

Typisch Oost

Slimme Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om onze samenleving te verbeteren. In de actie-agenda GO VOORT wordt toegelicht hoe de regio inspeelt op nieuwe mobiliteitsontwikkelingen, en hoe het toepassen van nieuwe mobiliteitsvormen de unieke kenmerken van de regio Oost-Nederland versterkt. Die kenmerken zijn onder meer de kwaliteit van ruimte, het goede vestigingsklimaat en het plezierige wonen. Alles tegen de achtergrond van het ‘noaberschap’ wat de regio zo typeert. Deze natuurlijke organisatiekracht wordt direct zichtbaar door de brede samenwerking die er is om de nieuwe mobiliteits-toekomst vorm te geven; want niet alleen gemeenten en Rijkswaterstaat doen mee, maar ook kennisinstituten als de Universiteit Twente, Windesheim en de HAN. De actie-agenda nodigt bovendien bedrijven en instellingen in de regio expliciet uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en inzet van slimme mobiliteitsoplossingen. In Oost-Nederland realiseren we op dit moment al meer dan 50 ‘slimme’ projecten, die ter inspiratie in de actie-agenda worden uitgelicht.

Actie

In de actie-agenda (PDF 5 MB) presenteren de 25 initiatiefnemers negen gezamenlijke acties. De acties richten zich op de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Denk aan leefbare en goed bereikbare binnensteden, vraagafhankelijke vervoerssystemen die ook nog eens duurzaam en emissieloos zijn, en het gebruik van allerhande ‘data’ om ons vervoer beter én veiliger te maken. De actie-agenda GO VOORT markeert ook de start van een kennis- en ontwikkelplatform Slimme Mobiliteit Oost-Nederland. Op dit platform leren we vanuit praktijkervaringen om verandering in gedrag, techniek en organisatie voor slimmere mobiliteit te versnellen. Zo worden er bijvoorbeeld dit najaar een reeks van open colleges georganiseerd rond het thema Slimme Mobiliteit. De colleges zijn toegankelijk voor professionals en geïnteresseerden. Slimmere mobiliteit krijgt pas echt betekenis door dingen sámen te doen, te leren en het de volgende keer nóg beter te doen. Oost-Nederland heeft er zin in en is er klaar voor!

Bron: provincie Gelderland