|

Opijver – Het succesverhaal van Petra


Petra was vele jaren werkzaam bij een bank. Ze merkte dat bepaalde groepen klanten moeilijkheden ondervonden op het gebied van financiën. Hierin wilde ze iets betekenen en daarom informeerde ze naar het beroep van bewindvoerder.
Petra ging in gesprek met haar vriendin Ilse, die eenzelfde overstap had gemaakt. Gemotiveerd begon ze aan een cursus, maar merkte daarna dat ze ervaring in de zorg miste. Deze ervaring deed ze op als begeleider gehandicaptenzorg. Een paar jaar later kriebelde de financiële kant weer en kwam ze via een connectie in gesprek met het Leerwerkloket. Ze ontving het advies om nog een cursus volgen en kwam in contact met Opijver.

Bekijk het succes verhaal van Petra