|

Personeel vinden blijft pittig door sterke groei 65-plussers in Gelderland

In 2023 groeit het aantal banen in de vijf regio’s van Gelderland nog, maar in 2024 valt de banengroei bijna stil in vier regio’s. In de Achterhoek krimpt het aantal banen licht. Dit blijkt uit een analyse van UWV. Door vergrijzing en de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden blijft het vinden van personeel vaak een lastige opgave. Bijna één op de vijf inwoners is 50 tot 65 jaar. Zij schuiven door naar de groep 65-plus en bereiken de pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt kansen voor werkzoekenden in veel verschillende beroepen. Toch zijn er nog steeds mensen die belemmeringen ervaren om de stap naar werk te maken.

Kleinere banengroei lost personeelstekorten niet op
Tussen 2020 en 2022 groeide het aantal werknemersbanen flink in FoodValley (+9.700), Midden-Gelderland (+10.700), Rijk van Nijmegen (+9.100), Achterhoek (+7.100) en Rivierenland (+5.800). In 2023 koelt de arbeidsmarkt in de vijf regio’s af. Volgens de prognose van UWV komt de banengroei hierdoor in een lagere versnelling en valt bijna stil of krimpt licht in 2024. In de bouw, industrie en financiële dienstverlening krimpt het aantal banen in 2024, terwijl het aantal banen in de ICT en de groothandel nog wel groeit. Ondanks de kleinere banengroei blijft het in veel beroepen moeilijk om personeel te vinden. Door oorzaken als vergrijzing, een mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt en de veranderende vraag van werkgevers is er meer nodig dan een afkoelende economie om de personeelstekorten op te lossen.

Ontwikkeling werknemersbanen, realisatie 2020-2022 en prognoses 2023 en 2024

Komende jaren nog veel meer mensen met pensioen
De afgelopen twintig jaar steeg het aantal inwoners van 65 jaar en ouder sterk: met 64% in FoodValley, met 68% in Midden-Gelderland, met 72% in Rijk van Nijmegen, met 65% in de Achterhoek en 85% in Rivierenland. Het aantal jongeren tot 20 jaar daalde over het algemeen in Gelderland. Alleen in FoodValley was er een toename van het aantal jongeren met 1%. In alle vijf de regio’s is ongeveer 1 op de 5 inwoners 65 jaar of ouder. Daarbij lopen de percentages uiteen van 19% in FoodValley tot 25% in de Achterhoek. Nog eens 1 op de 5 inwoners is tussen de 50 en 65 jaar. Ook deze percentages lopen uiteen van 19% in FoodValley tot 24% in de Achterhoek. Zij schuiven de komende jaren geleidelijk door naar de groep 65-plus. De groep die de arbeidsmarkt verlaat vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is groter dan de aanwas vanuit jongere leeftijdsgroepen. Hierdoor houdt de krapte voorlopig aan. In sectoren als transport, openbaar bestuur, onderwijs en industrie speelt dit nog sterker, omdat daar nu al relatief veel 60-plussers werken.

Inzicht in voorzieningen vergroot kans op werk
Laura Boers, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Door psychische of lichamelijke belemmeringen is het voor veel mensen lastig om (snel) werk te vinden. Uit onderzoek blijkt tevens dat werkgevers vaak niet weten van subsidieregelingen die de drempel verlagen om iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Zo zijn 7 op de 10 werkgevers niet op de hoogte van de mogelijkheden van de Banenafspraak en voorzieningen waar ze aanspraak op kunnen maken. Ook al is een werkgever hier wel van op de hoogte, dan is het gebrek aan capaciteit voor begeleiding en ondersteuning een veelvoorkomende belemmering.”

Meer inzichten in Regio in Beeld
De UWV-publicatie Regio in Beeld geeft meer inzicht in wat er speelt op de regionale arbeidsmarkten. Van banen en vacatures, werkzoekenden en onbenut talent, huidige en toekomstige personeelstekorten, tot uitdagingen en oplossingen. Met dit jaar extra aandacht voor (mismatch in) onderwijs, bevolkingsgroei, pendel en belemmeringen om te werken. Van alle 35 arbeidsmarktregio’s staat Regio in Beeld 2023 op de regionale pagina met arbeidsmarktinformatie van werk.nl. U vindt die regionale pagina via: Arbeidsmarktregio’s. Tegelijk met Regio in Beeld brengt UWV ook 35 nieuwe regionale lijsten met kansrijke beroepen uit.

Bron: UWV