Personeelskrapte in alle Gelderse regio’s

Personeelskrapte in alle Gelderse regio’s

In augustus daalde het aantal WW-uitkeringen in alle Gelderse regio’s verder. Ook vergeleken met een jaar geleden is er sprake van een afname. Deze daling, gecombineerd met een stijgend aantal vacatures, versterkt de krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels is de arbeidsmarkt in alle Gelderse regio’s krap. Deze krapte is lastig voor werkgevers met vacatures, maar biedt kansen voor werkzoekenden.

Opnieuw afname WW-uitkeringen in de Achterhoek
Eind augustus 2021 verstrekte UWV 2.730 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 3,1% (-86 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 5,2% iets sterker. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 33,2%, oftewel 1.354 uitkeringen. Deze afname is sterker de landelijke daling het afgelopen jaar (-27,2%).

Krappe arbeidsmarkt
De daling van het aantal WW-uitkeringen gaat gepaard met een stijgend aantal vacatures. Dat zorgt er voor dat de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Aan het eind van het tweede kwartaal was de arbeidsmarkt in alle Gelderse regio’s krap. In verhouding tot het aantal openstaande vacatures zijn er dan relatief weinig werkzoekenden. Werkgevers hebben dus voor steeds meer beroepen moeite om hun vacatures te vervullen. Omgekeerd hebben werkzoekenden steeds meer keus uit vacatures en ondervinden zij minder ‘concurrentie’ van andere werkzoekenden.

Spanningsindicator 1e en 2e kwartaal 2021

Bron: UWV

Op de landkaart in bovenstaande afbeelding is goed te zien hoe de spanning op de arbeidsmarkt is toegenomen. Daar waar de spanning op de arbeidsmarkt eind eerste kwartaal nog gemiddeld was, zoals in de Achterhoek en Midden-Gelderland, is die nu krap. De spanning nam in alle Gelderse regio’s toe. In FoodValley en Rivierenland is de arbeidsmarkt nog krapper dan landelijk gemiddeld.

De krapte komt voor in een breed spectrum van beroepen. In alle Gelderse regio’s is de arbeidsmarkt voor technische beroepen krap tot zeer krap en zijn er dus goede kansen op werk. Alleen voor productiemedewerkers is de spanning op de arbeidsmarkt in enkele regio’s nog gemiddeld. Zeer krap in alle Gelders regio’s is de arbeidsmarkt voor ICT-beroepen zoals software en applicatieontwikkelaars. Van de zorgberoepen is de spanning op de arbeidsmarkt in alle Gelderse regio’s groot voor verzorgende-IG en (gespecialiseerd) verpleegkundigen.

Een uitzondering vormen de creatieve & taalkundige beroepen. Daarvoor is de arbeidsmarkt in alle regio’s gemiddeld tot ruim en is het dus moeilijker voor werkzoekenden om daar werk in te vinden.

Meer gegevens van de Spanningsindicator van UWV staan in het Dashboard Spanningsindicator (werk.nl). Deze gegevens zijn te selecteren en te downloaden in Datasets (werk.nl).

Meer informatie over de arbeidsmarkt op: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.