Petitie A12 goed ontvangen

Op dinsdag 19 november gingen bestuurders  en ondernemers van de regio Arnhem Nijmegen, regio Achterhoek, VNO-NCW Midden en een transportbedrijf naar Den Haag om aandacht te vragen voor de dagelijkse files op de A12. De bereikbaarheid en de leefbaarheid in deze regio’s staan behoorlijk onder druk. Daarom boden beide regio’s gezamenlijk een petitie aan om steun te vragen aan de Vaste Kamercommissie voor de bereikbaarheidsaanpak A12.  Onder grote belangstelling van zeven commissieleden werd het bord met toelichting in ontvangst genomen.Tweede Kamerlid Remco Dijkstra was oprecht geïnteresseerd in de boodschap om samen de A12 bereikbaar te houden.

Regio’s pakken samen de bereikbaarheid van de A12 aan

De regio’s Arnhem Nijmegen en Achterhoek, VNO-NCW Midden en MKB Nederland hebben een totale bereikbaarheidsaanpak ontwikkeld op basis van reële scenarios. Er is een meerjarig maategelenpakket uitgewerkt om Slim reizen te stimuleren. De regio’s gaan zelf met projecten aan de slag die zich richten op gedragsverandering bij forensen. Denk hier bij aan minder reizen, anders reizen, niet reizen, spitsmijden, samen reizen en op de e-bike voor korte ritten. Remco Dijkstra: “Het feit dat regio’s Arnhem Nijmegen en Achterhoek samenwerken om de bereikbaarheid van de A12 te verbeteren, vind ik erg positief.” Cindy Visser, directeur Visser Transport en bestuurslid VNO/NCW Midden en Carla Koers, wethouder mobiliteit en bereikbaarheid gemeente Zevenaar hielden een vurig pleidooi om de doorstroming op de A12 te verbeteren. Ze benadrukten de urgentie om de filedruk aan te pakken en duurzame gedragsmaatregelen te nemen. Daar hebben de regio’s de steun van de Tweede Kamer keihard bij nodig. Stilstaan is geen optie!

Bron: slimschoononderweg