Pr8werk – Over de Flexibele Schil van een regio

Op  30 november 2015 is het eerste exemplaar van het boek ‘Over de flexibele schil van een regio‘ overhandigd aan gedeputeerde Michiel Scheffer. Het vormde het sluitstuk van het vierjarige project Pr8werk, in opdracht van de Provincie Gelderland. Uniek en innovatief, vanwege het vraaggestuurd werken en de inzet van zwermsessies.

De opdracht van Pr8werk (Professionals in de Achterhoek aan het werk) was om ieder jaar twee bijeenkomsten voor zzp’ers te organiseren. Met deze sessies is een beweging gestart. De 12.000 zzp´ers in de regio Achterhoek zouden vaker een opdracht moeten kunnen vinden bij de opdrachtgevers uit diezelfde regio. Vraag en aanbod vinden elkaar namelijk niet vanzelf.

Alle bijeenkomsten zijn voor en door opdrachtgevers en zzp´ers uit verschillende branches georganiseerd. Centraal stonden de cases waar de opdrachtgevers mee worstelen. Na acht succesvolle bijeenkomsten wordt het project nu symbolisch teruggegeven aan de provincie. Alle kennis, ervaringen, contactpersonen en inzichten zijn in het boekje gebundeld.

Duurzaam organiseren vraagt om nieuwe vormen van samenwerken in de flexibele schil en een herijking van de waarde en kansen van zzp´ers voor opdrachtgevers.