Project kernenfoto’s op stoom

Achterhoekse inwoners benoemden ‘parels en puinhopen’ in hun kern. Mist er iets? Zend gerust uw foto’s in per mail of  www.facebook.com/Achterhoek2020. Dit kan nog tot eind mei.
De Achterhoek heeft het  project Kernenfoto’s opgezet met als doel de leefbaarheid van de Achterhoek te behouden en input te leveren voor  de regionale Woonvisie van de provincie Gelderland, net als de vijf andere Gelderse regio’s doen.
Begin dit jaar zijn de lokale werkgroepen gestart. Inmiddels is het project volledig ‘op stoom’. De komende maanden vooral nog intern, hoewel het begrip “Kernenfoto’s”  ook al goed begint te leven in de regio.

Parels en puinhopen op de foto
Janneke Rutgers en Janine Geerse zijn op stap geweest in een groot aantal kernen. In gesprekken met bewoners kwamen zij vele tientallen parels en puinhopen op het spoor. De foto’s worden getoond op www.facebook.com/Achterhoek2020. Ook op het e-mailadres kernenfoto@achterhoek2020.nl komen volop reacties binnen.
De begrippen “parels en puinhopen” zijn inmiddels veelvuldig te vinden op diverse sociale media. Zo twitterde een bouwondernemer, dat hij weer een parel had kunnen toevoegen door een gebouw op te leveren in Vorden en feliciteerde Commissaris des Konings Cornielje de gemeente Oude IJsselstreek met de upgrade van het centrum van Terborg.

Tevreden
Over het algemeen blijken de inwoners van de Achterhoekse hoofdkernen tevreden te zijn over hun dorp, zeker als het gaat om de voorzieningen, om openbaar groen (parkjes) en over het historisch erfgoed. Minder te spreken is men over leegstaande panden en lege, verwaarloosde plekken.

Dwarsverbindingen
Er gebeurt ontzettend veel in de Achterhoek. Om te voorkomen dat we dubbel werk doen of informatie gaan missen, zijn de verbindingen tussen het project Kernenfoto’s en wonen en zorg, basisonderwijs, detailhandel, basismobiliteit en enkele kleinere thema’s in beeld gebracht.
Regio Achterhoek houdt de vinger aan de pols om er voor te zorgen dat de input vanuit deze terreinen onderling optimaal benut gaat worden. Ook is er hard gewerkt aan een verdieping van alle beschikbare data over vraag en aanbod op de reguliere woningmarkt en bij de intramurale zorg.

Wonen en zorg
Er is veel in beweging op het vlak van Wonen en Zorg. De opgaven voor de komende jaren zijn beschreven in het document “Uitwerking dwarsverbanden”. Deze link brengt je naar een kaart met veel informatie over vraag en aanbod op het gebied van wonen en zorg: www.ruimtevoorzorg.nl/onderzoek/gelderland/index.html
Deze informatie is ook gebruikt voor de monitor Wonen en zorg die voor alle gemeenten is gemaakt.

Basisonderwijs
Voor het onderwijs is allerlei informatie over de Achterhoekse basisscholen verzameld. Er zijn enkele scenario’s uitgewerkt, die een inkijk geven in de toekomst. Deze vormen de input tijdens bijeenkomsten (per gemeente) met en voor het basisonderwijs. De gemeenten bepalen zelf wie hiervoor uitgenodigd worden. 

Detailhandel
In het onlangs verschenen rapport over de detailhandel in de Achterhoek is een schets gegeven van de ontwikkelingen (zoals de invloed van internet). Interessant voor de lokale werkgroepen zijn de factsheets die voor de (hoofd)kernen gemaakt zijn. De gemeenten Oost Gelre en Berkelland hebben niet mee gedaan aan deze update.

Voorzieningen en mobiliteit
Ook over de relatie tussen voorzieningen en mobiliteit is een update geschreven. Ten behoeve van een ‘vingeroefening’ voor de lokale werkgroepen is een overzicht gegeven van (fiets)afstanden, die voor de verschillende soorten voorzieningen als haalbaar worden beschouwd.

Meer informatie bij Hans Suurmond, projectleider Kernenfoto’s.
Kijk ook op de pagina Kernenfoto’s, bijvoorbeeld als u wil weten welke kernen meedoen in het onderzoek.