Innovaties / Achterhoek Monitor

Achterhoek Monitor


Op 15 december 2021 publiceerde de Achterhoek Board de tweede Achterhoek Monitor. Dit overzicht van feiten en cijfers over de economie en het leven in de Ach­terhoek is samengesteld door een team van onafhankelijke onderzoekers. In deze editie valt op dat de Achterhoek zich robuust en veerkrachtig toont ten tijde van de pandemie en zich de gelukkigste regio van Gelderland mag noemen. De werkloosheid is opnieuw fors gedaald, de werkgelegenheid historisch hoog. De sterke maakindustrie en agro-foodsector, gecombineerd met de kracht van familiebedrijven, dragen hier fors aan bij. Daar tegenover staat de Achterhoek voor grote uitdagingen om het tekort aan arbeidskrachten en het tekort aan goede en betaalbare woningen aan te pakken.

Waarom een Achterhoek Monitor?
De inzichten die de monitor geeft, helpen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Keuzes over de strategie van onze bedrijven, keuzes over samenwerken aan innovaties. Keuzes over hoe we met elkaar de Achterhoek de beste leefomgeving voor iedereen willen maken. Als thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad hebben we hiervoor een stip op de horizon: de Achterhoek Visie 2030, gepubliceerd in 2019.

Willem Buunk, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Onze ambities zijn groot: we willen de gezondste regio zijn, we willen de technologische innovatie versnellen en de opleiding van vakmen­sen moet optimaal aansluiten op de vraag van bedrijven en zorginstellingen. Tot nog toe hebben we onze regionale samenwerking van ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden gebaseerd op losse rapportages en incidenteel beschikbare cijfers. Nu is het tijd voor een meer gestructureerde onderbouwing van onze plannen. Dan is het belangrijk om te weten hoe de economie, de samenleving en de arbeidsmarkt zich ontwikkelen. De Achterhoek Monitor helpt ons daar enorm bij.”

Jaarlijkse selectie van feiten en cij­fers
De monitor geeft data en informatie als basis voor beleid: een zinvolle en bruikbare selectie van feiten en cij­fers in een jaarlijkse publicatie en continu raadpleegbaar dashboard, voor­zien van een duiding. Een team van onafhankelijke onderzoekers heeft de Achterhoek Monitor samengesteld, gecoördineerd door onderzoekbureau Moventem. Een groep deskundigen bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en onaf­hankelijkheid van de duiding. De Achterhoek Monitor is dus geen beleidsevaluatie en geeft geen beoordeling van projecten of programma’s.

De site is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Achterhoek. Alle uitgebreide data inzien kan via: www.achterhoekmonitor.nl.

2560

Bekijk onze video!


Bekijk hier de video die tijdens het tweede Achterhoek Monitor Congres december 2021 werd getoond.

Deze mensen werken aan dit project


Wilma Stortelder

adviseur Acterhoek Board en algemeen bestuur

w.stortelder@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 65 15