drie boekjes van de Achterhoek Monitor 2023 2024 liggen op een bureau

Innovaties / Achterhoek Monitor

Achterhoek Monitor


Vierde Achterhoek Monitor

Op 13 december 2023 publiceerde de Achterhoek Board de vierde Achterhoek Monitor. De monitor geeft nieuwe inzichten met cijfers en data op het gebied van economie en leven in de regio. De monitor onderschrijft de regionale urgenties zoals vergrijzing en ontgroening en de krapte op de arbeidsmarkt waarop de nieuwe aanvraag voor een Regio Deal Achterhoek is gestoeld. Belangrijke economische doelen die de regio zichzelf stelt in de Achterhoek Visie 2030, komen steeds meer in zicht. Emmeke Gosselink, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Denk daarbij aan de toename van de arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit. Dat is goed nieuws, want deelnemen aan het arbeidsproces draagt bij aan zelfredzaamheid. Een positieve ontwikkeling is ook dat steeds meer Achterhoekers in de Achterhoek werken.”

Waarom een Achterhoek Monitor?

De inzichten die de monitor geeft, helpen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Keuzes over de strategie van onze bedrijven, keuzes over samenwerken aan innovaties. Keuzes over hoe we met elkaar de Achterhoek de beste leefomgeving voor iedereen willen maken. Als thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad hebben we hiervoor een stip op de horizon: de Achterhoek Visie 2030.

Jaarlijkse selectie van feiten en cij­fers

De monitor geeft data en informatie als basis voor beleid: een zinvolle en bruikbare selectie van feiten en cij­fers in een jaarlijkse publicatie en continu raadpleegbaar dashboard, voor­zien van een duiding. Een team van onafhankelijke onderzoekers heeft de Achterhoek Monitor samengesteld, gecoördineerd door onderzoekbureau Moventem. Een groep deskundigen bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en onaf­hankelijkheid van de duiding. De Achterhoek Monitor is dus geen beleidsevaluatie en geeft geen beoordeling van projecten of programma’s.
De site is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Achterhoek. Alle uitgebreide data inzien kan via: www.achterhoekmonitor.nl.

Ontvangst van de eerste gedrukte uitgave Achterhoek Monitor door bestuurders op het podium tijdens het congres in december 2023

Bekijk onze video!


Bekijk hier de video die tijdens het vierde Jaarcongres Achterhoek Monitor in december 2023 werd getoond.

Contactpersonen


Wilma Stortelder

adviseur Acterhoek Board en algemeen bestuur, projectleider Regio Deal

w.stortelder@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 65 15