Innovaties / Achterhoek Monitor

Achterhoek Monitor


Op 8 december 2022 publiceerde de Achterhoek Board de derde Achterhoek Monitor. Dit overzicht van feiten en cijfers over de economie en het leven in de Ach­terhoek is samengesteld door een team van onafhankelijke onderzoekers. Ook nu blijkt weer dat de Achterhoek beschikt over een grote veerkracht. De COVID19-crisis blijkt vooralsnog niet meer dan een glooiing te zijn geweest in de gestage positieve ontwikkeling van de Achterhoekse economie. Tegengesteld aan de Nederlandse economie die een dip kende. Emmeke Gosselink, voorzitter stuurgroep Achterhoek Monitor: “Er gaat veel goed, maar de cijfers laten zien dat we niet achterover kunnen leunen. Voorbeeld is de knellende arbeidsmarkt die nog krapper is dan vorig jaar. Het jaarlijks tekort bedraagt inmiddels 1.900 werken­den. Bovendien zijn er nieuwe uitdagingen door de huidige mondiale ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven.”

Waarom een Achterhoek Monitor?
De inzichten die de monitor geeft, helpen om de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Keuzes over de strategie van onze bedrijven, keuzes over samenwerken aan innovaties. Keuzes over hoe we met elkaar de Achterhoek de beste leefomgeving voor iedereen willen maken. Als thematafels, Achterhoek Board en Achterhoek Raad hebben we hiervoor een stip op de horizon: de Achterhoek Visie 2030.

Jaarlijkse selectie van feiten en cij­fers
De monitor geeft data en informatie als basis voor beleid: een zinvolle en bruikbare selectie van feiten en cij­fers in een jaarlijkse publicatie en continu raadpleegbaar dashboard, voor­zien van een duiding. Een team van onafhankelijke onderzoekers heeft de Achterhoek Monitor samengesteld, gecoördineerd door onderzoekbureau Moventem. Een groep deskundigen bewaakt de wetenschappelijke kwaliteit en onaf­hankelijkheid van de duiding. De Achterhoek Monitor is dus geen beleidsevaluatie en geeft geen beoordeling van projecten of programma’s.

De site is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de toekomst van de Achterhoek. Alle uitgebreide data inzien kan via: www.achterhoekmonitor.nl.

1920

Bekijk onze video!


Bekijk hier de video’s die tijdens het derde Jaarcongres Achterhoek Monitor in december 2022 werden getoond.Contactpersonen


Wilma Stortelder

adviseur Acterhoek Board en algemeen bestuur

w.stortelder@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 65 15