Op deze afbeelding zie je een zorgverlener (vrouw) met een hoofddoek; zij duwt een vrouw op leeftijd in een rolstoel en ze glimlachen allebei.

Innovaties / Kleurrijke zorgverleners

Kleurrijke zorgverleners


Het is voor niet-westerse migranten vaak erg lastig om zelfstandig in te burgeren en vervolgens te participeren in de Nederlandse samenleving. De “klassieke” Nederlandse standaard kent veel regels, is zakelijk en houdt weinig tot geen rekening met de persoonlijke en culturele achtergronden van de inburgeraar. Dit vraagt om een andere aanpak dan tot nu toe gangbaar is.

De aanpak in dit project is nieuw en innovatief te noemen. Er wordt namelijk een flinke investering gedaan in het fundament wat betreft cultuursensitiviteit door de juiste mindset te creëren bij zowel werkgever als de kandidaat. Tevens wordt er op basis van vertrouwen eerst ruimte gegeven aan het ‘lerend experimenteren’ op basis van competenties en ervaringen. Zorgverleners met een migratieachtergrond hebben namelijk een schat aan ervaringskennis. We stellen, vanuit de visie van ‘lerende organisatie’ de potentie boven competentie, rekening houdend met persoonlijke kenmerken.

We kijken eerst naar de soft-skills (sociale, emotionele en intellectuele vaardigheden) en het cultuurfit maken van zowel de kandidaten als werkgever. Dit zorgt ervoor dat er een brug wordt gebouwd tussen de verschillende normen en waarden tussen kandidaat en werkgever waardoor de opvolgende stappen van matching en verbintenis succesvoller verlopen. Als methode voor de empowering en de integrale aanpak worden het VARIIS-programma en het BLOEMMODEL toegepast. Het investeren in meer cultuurdiversiteit wat betreft personele inzet is natuurlijk ook een mooie ontwikkeling die aansluit bij passende zorg doordat wij als zorgaanbieders hierdoor nog beter in staat zijn om cultuurspecifieke en cultuursensitieve zorg te bieden aan onze cliënten.

Dit project heeft een looptijd van vier jaar. In januari 2023 zijn Markenheem (penvoerder), Azora en het Graafschap College dit project in samenwerking met Aslan gestart. Met een evidence based-aanpak wordt een potentieel in onze regio aangeboord dat we anders moeilijk kunnen bereiken. Het jaar 2023 was een pilotjaar. De ervaringen die tot op heden zijn opgedaan zijn positief, er is besloten om het project voor drie jaar aan te gaan. Het is de bedoeling dat jaarlijks een nieuwe aanbieder aansluit (in 2024 Careaz, in 2025 en 2026 nog twee organisaties. Het project is in 2023 gefinancierd uit transitiemiddelen. Voor 2024, 2025 en 2026 wordt gezocht naar (co-) financiering.

Lees ook het nieuwsbericht Kleurrjke zorgverleners gestart.

Op deze afbeelding zie je een zorgverlener (vrouw) met een hoofddoek; zij duwt een vrouw op leeftijd in een rolstoel en ze glimlachen allebei.

Contactpersonen


Anja Stunnenberg

Lid thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt en De Gezondste Regio, bestuurder Markenheem

a.stunnenberg@markenheem.nl

Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Jasmijn Leeuwrik

Programmamedewerker thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

j.leeuwrik@8rhk.nl