Innovaties / Ondermijning in zicht

Ondermijning in zicht


De ligging van de Achterhoek aan de grens met Duitsland, de infrastructuur van weg, water en spoor in en rondom de regio, de vele bedrijventerreinen en het uitgestrekte buitengebied maken de Achterhoek tot een interessante regio voor georganiseerde criminaliteit. Zeker zolang er geen zicht op is. Wat nu de hotspots voor criminelen in dat uitgestrekte buitengebied zijn, welke bedrijventerreinen kwetsbaar zijn, dat is nog niet duidelijk. Dit project moet die duidelijkheid gaan bieden.

Dat criminelen onze regio gebruiken werd in 2020 zeer zichtbaar. Maar liefst zes drugslabs werden ontdekt, waarbij opvallende genoeg ook Zuid-Amerikanen werden aangetroffen. De Achterhoek maakte bij die labs dus onderdeel uit van de mondiale drugscriminaliteit.

Het gebruik van data en informatie is essentieel in de aanpak van ondermijning. Het project bestaat uit het verzamelen van data en informatie en daarop acteren. Het gaat om data uit systemen, maar ook om informatie van ondernemers en professionals werkzaam in het buitengebied en op bedrijventerreinen en bijvoorbeeld om handhavingsinformatie. Met name de ondernemers moeten nog mee worden genomen in het verhaal rond ondermijning. Daarvoor worden bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd. Ook de toekomstige ondernemers en werknemers in de Achterhoek moeten zich bewust worden van de gevolgen van ondermijning, waardoor samenwerking met het onderwijs essentieel is.

Het is de bedoeling dat er een leerproces wordt doorlopen. Een leerproces dat start met weinig data en weinig informatie. Door systemen te raadplegen en te koppelen én naar de gebieden toe te gaan en daar gezamenlijk te kijken en horen wat er speelt, wordt het beeld steeds verder ingevuld. BOA’s en toezichthouders spelen een belangrijke rol bij het verzamelen van informatie. Omdat het kijken met een spreekwoordelijke ondermijningsbril geen dagelijkse kost is, worden zij getraind in het zien en vervolgens handelen tijdens hun werk.

Luuk Olsthoorn
Projectleider Ondermijning Achterhoek
T (0544) 39 3606 | M  06 – 38 160 560
L.Olsthoorn@oostgelre.nl

Bekijk onze video!


Contactpersonen


Luuk Oosthoorn

Projectleider Ondermijning in zicht

l.olsthoorn@oostgelre.nl

Aleid Diepeveen

Programmaregisseur Circulaire economie & Energietransitie

a.diepeveen@8RHK.nl
Tel. 06 1870 6907

Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02