Innovaties / Opschaling Netmobiel 2020 en 2021

Opschaling Netmobiel 2020 en 2021


In de kleine kernen van de Achterhoek heeft 85% van de huishoudens één of meerdere auto’s. Met de auto zijn voorzieningen als ziekenhuizen, scholen en winkels eenvoudig te bereiken. Voor mensen die geen auto kunnen of mogen rijden, geldt dit niet. Denk hierbij aan jongeren (zonder rijbewijs) of ouderen die niet meer kunnen rijden. Zonder auto is het bereiken van voorzieningen vanuit de kleine kernen vaak een probleem. Het openbaar vervoer is beperkt: er zijn weinig bus- en treinverbindingen. Niet elk dorp heeft een bushalte. Mensen zonder auto zijn voor vervoer vaak afhankelijk van familie of vrienden. Netmobiel heeft als doel de bereikbaarheid in de Achterhoek te verhogen en zo een oplossing te bieden voor deze mobiliteitsproblemen.

Dit project is de tweede fase van het project Opschaling Netmobiel dat in 2020 is gestart. Het project voorziet in de verdere uitrol van Netmobiel in gemeentes in de Achterhoek. Naast de opschaling van Netmobiel geeft het een belangrijke impuls aan zero emission-vervoer in de Achterhoek. Doel is het stimuleren van duurzaam reisgedrag via de Netmobiel app, voor zowel woon-werkverkeer (in samenwerking met de Mobiliteitsfabriek) als voor overige reizen. Daarnaast wordt een dataplatform ontwikkeld, op basis van informatiebehoefte bij beleidsmakers en vervoersaanbieders.

Meer informatie

Contactpersonen


Mettina Veenstra

Lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid, lector Smart Cities bij Saxion in Enschede en projectleider Opschaling Netmobiel 2020

m.j.a.veenstra@saxion.nl

Daniël van der Donk

Programmaregisseur Mobiliteit & Bereikbaarheid

d.vanderdonk@8RHK.nl
Tel. 06 14 63 13 00