Innovaties / Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen

Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen


Dit project is bedoeld om de mismatch tussen vraag en aanbod van woningen op te lossen in de (kleine) kernen. Voor starters en ouderen zijn er te weinig mogelijkheden om een tijdelijke woning te krijgen. Hierdoor trekken jongeren weg en zijn er voor ouderen te weinig doorstroommogelijkheden. Het project bestaat uit het uitwerken van een concept voor een Achterhoekse wooncoƶperatie U.A., die hoogwaardige, verplaatsbare, zelfvoorzienende woonmodules (modulair bouwen) tijdelijk verhuurt aan woningzoekers in kleine kernen. Van hieruit kunnen bewoners op zoek gaan naar een definitieve woning. Zo voorkomen we dat jongeren en ouderen de kern waar ze sociale contacten hebben moeten verlaten vanwege gebrek aan woningaanbod. Projecttrekker: Vereniging DKK Gelderland.
Meer informatie

605

Contactpersonen


Willemien Tel

Programmamedewerker Circulaire economie & Energietransitie en Wonen & Vastgoed

w.tel@8rhk.nl
Tel. 06 81 41 65 02