Innovaties / Regio Deal Achterhoek 2024-2028

Regio Deal Achterhoek 2024-2028


Goed nieuws: Achterhoek krijgt 25 miljoen euro voor nieuwe Regio Deal.

Het is de Achterhoek gelukt om een nieuwe Regio Deal aan te gaan met het Rijk. De Achterhoek is daarmee één van de 22 regio’s waarin het kabinet investeert om de brede welvaart te bevorderen.

Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “We zien grote opgaven op ons afkomen die de Achterhoek de komende jaren sneller onder druk zetten dan de rest van Nederland. We lopen niet alleen voorop in innovatie en samenwerken, ook in dubbele vergrijzing en ontgroening. Dat maakt een nieuwe Regio Deal noodzakelijk en biedt tegelijk een enorme kans om nieuw beleid voor heel Nederland hier in de Achterhoek op poten te zetten.”

Hoe gaat het nu verder?

Afspraken per ‘springplank’
Voor het sluiten van deze Deal wordt een convenant tussen Rijk en Regio gesloten. De basis hiervoor is onze aanvraag ‘Hoger springen – Krachtiger landen’, waarmee we inzetten op leefbare gemeenschappen, een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzame economie.
We streven naar een akkoord van het Rijk op deze inhoud op 16 juni, voorafgaand aan ons Lentefestival in Den Haag.

Meespringen met de Regio Deal
Najaar 2024 verwachten we te starten met de uitvoering van de Regio Deal. De Thematafels zijn eerste aanspreekpunt. Initiatiefnemers van een project kunnen zich melden bij de thematafelregisseur. Dit kan leiden tot een pitch in de Thematafel om de haalbaarheid te toetsen. De Thematafels sturen op doelen en resultaten zoals opgenomen in het convenant. Zij kunnen ook zelf initiatief nemen voor een onderzoek of project.
Lees meer

Financiering
Vanuit de Regio Deal is maximaal 50% financiering mogelijk. De overige 50% wordt door de regionale partners ingebracht. De Thematafel beoordeelt de projecten, stuurt bij indien nodig en legt een advies voor aan de Achterhoek Board.
Lees meer

Looptijd en verantwoording
De Regio Deal loopt t/m 2028. Dit betekent dat projecten vóór 1 januari 2029 afgerond moeten zijn. Jaarlijks maken we vóór 15 juni een voortgangsrapportage voor het Rijk. Dit is ook een moment om bij te sturen. In de vorige Regio Deal gingen maar liefst 86 Regio Dealprojecten van start.

2560

Mark Boumans, voorzitter 8RHK ambassadeurs: “We kijken uit naar deze nieuwe samenwerking met Rijk, provincie en binnen de regio zelf. Ook feliciteren we uiteraard de andere regio’s in Nederland die een toekenning hebben ontvangen, want wat ons betreft geldt ook hier: Elke regio telt. In het bijzonder feliciteren we onze buurregio(‘s) Regio Stedendriehoek, Regio Zwolle en Veluwe met wie we ook de komende periode samen Oost-Nederland nog mooier gaan maken.”

 

Lees ook:
Achterhoek rondt als eerste Regio Deal succesvol af
Bekijk de eindrapportage van de eerste Regio Deal

Bekijk onze video!


Bekijk de film over de resultaten Regio Deal 2019-2022

Contactpersonen


Wilma Stortelder

adviseur Acterhoek Board en algemeen bestuur, projectleider Regio Deal

w.stortelder@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 65 15