Innovaties / Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek

Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek


Het project inventariseert de mogelijkheden, ervaringen en behoeften die lerenden hebben om zich te ontwikkelen, passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De routekaart die voortkomt uit het project is daarmee de basis voor nieuw te starten projecten op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met oog voor inclusiviteit. Ook bouwt het project voort op de Achterhoek Monitor. Aanleiding voor het project is het in 2020 door Iselinge Hogeschool uitgevoerde onderzoek naar afstandsleren in de regio en aanknopingspunten die hieruit naar voren kwamen voor de vorm en inhoud van leven lang ontwikkelen, zowel op scholen als op de werkvloer. De Achterhoek Visie 2030 biedt hiervoor het uitgangspunt: in samenwerking tussen de drie O’s komen tot concrete interventies om mensen zo te (her)scholen dat zij hun talenten ontwikkelen en kunnen meedoen in het arbeidsproces én daarin waar mogelijk binnen hun eigen sector niet alleen participant maar ook innovator zijn.

2560

Contactpersonen


Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Jasmijn Leeuwrik

Programmamedewerker thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

j.leeuwrik@8rhk.nl

Rosanne Hebing

Projectleider Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek