Innovaties / Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek

Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek


Het project inventariseert de mogelijkheden, ervaringen en behoeften die lerenden hebben om zich te ontwikkelen, passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De routekaart die voortkomt uit het project is daarmee de basis voor nieuw te starten projecten op het gebied van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, met oog voor inclusiviteit.

In de Achterhoek zijn al veel initiatieven en projecten op het gebied van leven lang ontwikkelen (LLO) waar diverse doelgroepen lerenden kunnen starten met om- en bijscholing. Bijvoorbeeld de Ad-opleidingen zorg en techniek van het Grensland College, het Servicepunt Techniek Achterhoek-Liemers, AT Techniekopleidingen, de Rode Loper voor jongeren, de Techniekdagen en het Opijver.
De tijd is nu rijp om over de grenzen van de projecten heen te kijken en te bepalen waar kansen en knelpunten liggen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Daarnaast rijst de vraag hoe het initiƫle onderwijs in de regio aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Door een analyse van de succesfactoren en knelpunten in de lopende projecten enerzijds en een brede analyse van de ervaringen en behoeften van lerenden in de regio anderzijds, ontstaat een routekaart naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Contactpersonen


Rosanne Hebing

Projectleider Routekaart onderwijs-arbeidsmarkt Achterhoek

Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Jasmijn Leeuwrik

Programmamedewerker thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid en thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

j.leeuwrik@8rhk.nl