Innovaties / Toolbox Statushouders AFGEROND

Toolbox Statushouders AFGEROND


U heeft vacatures en bent best bereid om een of meer statushouders aan te nemen, maar u twijfelt nog. Beheerst de statushouder de Nederlandse taal wel voldoende om veilig te werken, leveren de cultuurverschillen geen problemen op? Logische vragen, waarbij de Toolbox kan helpen! Ook als u al werknemers in dienst heeft bij wie u tegen soortgelijke vragen aanloopt, kunt u gebruikmaken van de Toolbox.

Wat is de Toolbox?

De Toolbox is een set instrumenten die u als werkgever helpen bij het optimaal inzetten van statushouders als werknemers.

  • Speciaal voor uw bedrijf wordt een taalset opgesteld. Een gespecialiseerde docent van Graafschap College Taalschool stelt in overleg een lijst van basiswoorden en -zinnen samen die de werknemer moet kennen en begrijpen om goed in uw bedrijf te kunnen werken. De docent helpt, op de werkvloer, de werknemer bij het aanleren van deze taalset.
  • We zorgen voor een VCA-opleiding in de eigen taal van de werknemer, met goede vertalingen van de VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) in de moedertaal van de werknemer (bijv. Arabisch of Tigrinya). Hiermee beschikt de werknemer over basiskennis met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.
  • U kunt meedoen aan een workshop Cultuursensitief werken voor werkgevers. Cultuurverschillen kunnen leiden tot misverstanden en (voor)oordelen. In de workshop krijgt u handvatten om deze valkuilen te vermijden.
  • Wanneer een statushouder bij u aan het werk gaat, wordt hij/zij nog 3 maanden ondersteund door een taalcoach. De taalcoach helpt niet alleen bij het aanleren van de benodigde woordenschat, maar ook bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Daarnaast kan de taalcoach u als werkgever praktische informatie geven die de samenwerking met een de werknemer gemakkelijker maakt, bijvoorbeeld op het gebied van taal of cultuur.

Welke organisaties zijn betrokken bij de Toolbox?

De uitvoering is in handen van het roc Graafschap College (Taalschool en Loopbaanplein). Het project wordt ondersteund door VNO-NCW, uitzendorganisaties in de regio, SDOA en Laborijn. De Toolbox is mede tot stand gekomen dankzij financiering van de provincie Gelderland en 8RHK ambassadeurs. Dankzij deze subsidie kunnen werkgevers van in totaal 35 statushouders in de Regio Achterhoek kosteloos gebruikmaken van de Toolbox.

Meer weten?
Neem contact op met:
Willy Bras, projectleider Toolbox Statushouders
E: w.bras@graafschapcollege.nl
M: 06 4052 4185

Website
Facebook
Twitter
Youtube

1200

Contactpersonen


Rik van Wijk

Projectleider Toolbox Statushouders

r.vanwijk@graafschapcollege.nl

Caroline Termaat

Programmaregisseur thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt

c.termaat@8RHK.nl
Tel. 06 38 06 64 97

Marianne te Linde

Programmamedewerker thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt