Flexwonen in de Achterhoek

Flexwonen in de Achterhoek

Snelle beschikbaarheid van tijdelijke woonaccommodaties (flexwoningen) in met name dorpen, buurtschappen en kleine kernen voor sociale bindingen en versterking van de leefbaarheid met 2 doelgroepen: jongeren en senioren. Met flexwonen ontstaat schakelmogelijkheid en wordt er toekomstbestendig, circulair en duurzaam gebouwd.

Samen biobased bouwen

Samen biobased bouwen

Dit project operationaliseert in een periode van twee jaar een fieldlab waar vezels uit extensieve teeltgewassen, agrarische reststromen en beheer van de openbare ruimte vanaf 2025 ingezet kunnen worden in de duurzame renovatie van woningen in de Achterhoek.Grondstoffen Collectief Nederland

Heerlijk thuis in huis

Heerlijk thuis in huis

Heerlijk thuis in huis bestaat uit de volgende elementen: Digitaal regionaal informatiepunt: website met informatie, inspiratie en advies en contactpunt voor vragen over oplossingen voor een toekomstbestendig thuis en doorverwijzing naar regionale en lokale organisaties voor advies/ondersteuning.