HomeProjecten en Subsidie

Projecten en Subsidie

Projecten
Hier vindt u een aantal overzichten van projecten:

Investeren en subsidies

Ook investeren in de Achterhoek doen we samen. Door onze inzet, het samen ontwikkelen van plannen maar ook door financieel bij te dragen aan projecten. Daarnaast zoeken we steeds naar cofinanciering door andere partijen. Initiatiefnemers zoeken partners en dragen zelf financieel bij. Kansen en mogelijkheden:

  • Regionaal investeringsfonds om massa te kunnen maken
  • Provincie is partner, (h)erkent de opgave van de Achterhoek en is bereid hierin te investeren.
  • Vanuit de Gebiedsopgave heeft de provincie 11,5 miljoen gereserveerd voor de Achterhoek. Hiervan is in de periode 2015-2019 al 9,5 miljoen naar projecten gegaan.
  • Vanuit sectorale budgetten komen bijdragen aan projecten die passen binnen onze ambitie, zoals onderwijs en arbeidsmarkt, steengoed benutten en dubbel spoor.
  • Het Rijk is partner, (h)erkent onze opgave en is bereid hierin te investeren. Vanuit de Regio-envelop investeert het Rijk in 2019-2021 20 miljoen in de Achterhoek via de Regio Deal.
    Lees de Samenvatting Regio Deal Achterhoek.

Subsidie aanvraag

Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het Aanvraagformulier projecten in.

Europese subsidieprogramma’s
De Achterhoek heeft sinds 2016 de LEADER-status. Voor de periode 2016-2022 is een bedrag van 7 miljoen beschikbaar  voor cofinanciering van projecten. Hiervan is in de periode 2016-2018 bijna 3 miljoen besteed. Voor grensoverschrijdende projecten doen wij een beroep op bijvoorbeeld Interreg-subsidies.
Bovenstaande betekent niet dat we stil zitten. Zo zijn op voor mobiliteit veel meer investeringen nodig; dat is een zaak van lange adem. Ook benutten we nog niet alle cofinancieringsmogelijkheden die er bijvoorbeeld Europa biedt. We zullen dus doorgaan met het maken van plannen, investeren in onze relaties en een effectieve lobby.