HomeProjecten en Subsidie

Projecten en Subsidie

Bekijk al onze lopende projecten om aan te kunnen haken of ideeën op te doen. Neem contact op met de programmaregisseur van de thematafel voor meer informatie over projecten.

Projectidee aanmelden en subsidie aanvragen

Heb je een project(idee) dat past binnen de Achterhoek Visie2030? Deze visie richt zich op het versterken van de Achterhoek als leefbare regio, productieve regio, gekwalificeerde regio, bereikbare regio, schone regio en gezonde regio. Meld je dan graag bij ons!

“Samen innoveren en versterken we de Achterhoek!”

Subsidie en medefinanciering
Investeren in de Achterhoek doen we samen. Een projectidee komt tot leven door samen  plannen verder te smeden en te ontwikkelen. Door partners te vinden en financieel bij te dragen. 8RHK Ambassadeurs zet zich daar samen met jou voor in.

We zijn trots op de ‘deal’ die we met het Rijk hebben gemaakt, waarmee veel kansrijke initiatieven in onze mooie regio gefinancierd kunnen worden. Lees voor meer informatie de Samenvatting Regio Deal Achterhoek. De provincie draagt bij aan veel Achterhoekse projecten, ook hierin vervullen wij een coördinerende rol.
Lees hier wat de Achterhoek in 2019 met de gelden gedaan heeft.

Daarnaast hebben we de MKB-deal met het Rijk gesloten en loopt ons LEADER programma met subsidiemogelijkheden. Hiermee zijn we er nog niet. We blijven lobbyen en op zoek gaan naar nieuwe vormen van subsidiering en cofinanciering.

Lopende projecten
Voorbeelden van inmiddels gestarte projecten in de Achterhoek zijn:

  • SmartHub Industry Incubator: Facilitairen van startende bedrijfjes (startups) in innovatieve broedplaatsen. Met als doel het aanjagen van innovatie en binden van (jong) talent. DRU Industriepark in Ulft is de meest recent toegevoegde broedplaats.
  • Fonds voor Talentontwikkeling: Met vouchers kunnen mensen tot MBO niveau 1 t/m 4 en aansluiting op Associate Degree (AD) geschoold worden voor kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt.
  • Zonvarken: bedrijven gaan in dit project maximaal 50 zeugen houden op een wijze die maximaal aansluit bij hun natuurlijke leefomgeving. Het effect zal dan zijn dat het vlees van kwalitatief hoger niveau is, dat varkensboeren een kleinschalig alternatief kan worden geboden, met een reëel verdienmodel en dat inhoud worden gegeven aan kringlooplandbouw voor varkensbedrijven.
  • Cirkelregio Achterhoek: Vergroten van de kennisdeling en expertise over circulariteit in de Achterhoek. Voorbeeld is het circulair slopen/oogsten in relatie tot materiaalhergebruik en circulaire bouwen en circulair aanbesteden.
  • Pilot betaalbaar tijdelijk wonen in kleine kernen: Flexibele tijdelijke woonvormen als oplossing voor de huidige mismatch op de woningmarkt
  • SMAAS Achterhoek: Het aantrekkelijk bereikbaar maken van toeristische locaties en overnachtingsmogelijkheden. Er komen deelfietsen op enkele stations en bij enkele overnachtingsmogelijkheden. Toeristen kunnen de deelfietsen gebruiken met een app (eventueel i.c.m. een arrangement) en krijgen aanbiedingen te zien vanuit de toeristische sector.