Regio Deal Achterhoek: mooie resultaten 2019-2020

Wat hebben we na anderhalf jaar bereikt met de gelden van de Regio Deal? Lees het in de Flyer Regio Deal juli 2021 die net uit is.

Boardleden Mark Boumans en Koen Knufing: “De verwachtingen van de Regio Deal zijn overtroffen. Er zijn maar liefst 43 projecten gestart, variërend van woonruimte voor jongeren tot duurzaam deelvervoer en van gratis omscholing naar kansrijke beroepen tot agro-innovatie en ondersteuning van startups. De cofinanciering voor deze projecten komt voor bijna driekwart uit de Achterhoek zelf, dat is een groot succes! Het gemak waarmee de cofinanciering wordt ingezet heeft te maken met het gevoel van urgentie dat bij Achterhoekers leeft. Dat is de drijvende kracht achter de voortvarende aanpak. De Regio Deal heeft de regionale samenwerking sterk gestimuleerd, daarom pleit de Achterhoek samen met ander regio’s voor continuering ervan. De experimenteerruimte die regio’s krijgen en nemen is een krachtige impuls voor innovatie. De verbinding tussen regio en Rijk zal blijven, ook als de Regio Deals zijn afgelopen. Dat is dé grote winst.“