Regiodeal: samen werken aan aantrekkelijke woon- en leefomgeving

17 januari vond in het gemeentehuis van Bronckhorst een brede bijeenkomst plaats in het kader van de Regiodeal ‘Achterhoek in Transitie’. Met deze deal wil de Achterhoek de samenwerking tussen regionale partners versterken en afspraken maken met provincie Gelderland, Rijksoverheid en relevante landelijke partijen over de aanpak van en inzet op de opgaven rond wonen en (leegstaand) vastgoed. Het is belangrijk hierin te investeren, zodat we ook in de toekomst een economisch sterke en aantrekkelijke regio blijven!

Extra investeren
Na een welkom door burgemeester Marianne Besselink lichtte wethouder Ted Kok (Aalten) kort de koers toe die sinds 2015 met de Regionale Woonagenda is ingezet door woningcorporaties, gemeenten en provincie. De Achterhoek investeert al heel veel in de woon- en leefomgeving van zijn inwoners. Maar waar kunnen we versnelling in de aanpak creëren, door effectief samen te werken met de verschillende overheden en regionale (markt)partijen? En hoe is daar de hulp van Rijk en provincie bij nodig?

Gezamenlijke ambities
Tijdens het ochtendprogramma kwamen zo’n 50 vertegenwoordigers van bedrijfsleven, banken, woningcorporaties, provincie en gemeenten bij elkaar om de inhoud van de Regiodeal verder vorm te geven. Centrale vraag: wat zijn onze gezamenlijke ambities voor het behoud van een aantrekkelijke woon- en leefomgeving?

Korte en lange termijn
Het is noodzakelijk om voldoende recht te doen aan de (woon)behoefte op korte termijn. Bijvoorbeeld voor mensen van buiten de Achterhoek die in de regio aan het werk willen/ gaan, maar hier geen (geschikte) woning kunnen vinden. Een duidelijke wens van o.a. regionale bedrijven met personeelstekort is om hier een oplossing voor te vinden.
Tegelijkertijd is voor lange termijn een regionale (uitvoerings)strategie met ruimte voor lokaal maatwerk nodig. Bevolkingsprognoses en woononderzoeken tonen aan dat woningvraag en -aanbod (type en aantal) in de toekomst steeds meer scheefgroeien en daar moeten we nu al op anticiperen.

Succesvolle opties
In twee deelsessies is gekeken naar instrumenten en aanpakken die succesvol (kunnen) zijn in de Achterhoek en die een plek moeten krijgen in de Regiodeal. Zo is er gesproken over het volledig ontzorgen van mensen die hun woning willen renoveren/verduurzamen, over het begeleiden van boeren die willen stoppen met hun bedrijf, het zoeken naar nieuwe financieringsarrangementen en het bundelen van kennis en expertise.

Gesprek landelijke partijen
‘s Middags gingen de Achterhoekse deelnemers in gesprek met vertegenwoordigers van landelijke partijen (Vereniging Eigen Huis, NVM, MBO-Raad, Rabobank, SVn, UNETO-VNI, Kadaster) over hun visie op en rol bij de woon- en leefopgaven van de Achterhoek en de Regiodeal.

Gezamenlijke aanpak
Eén van de conclusies van de bijeenkomst: het is belangrijk dat regionale en landelijke partijen (marktpartijen, maatschappelijke organisaties zoals onderwijs en zorg en overheden) de meerwaarde zien van een gezamenlijke aanpak en zich daarom achter de Regiodeal scharen. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid en bereiken we alleen als alle betrokkenen hier samen aan werken en zich er actief voor inzetten.

Klik op foto’s voor vergroting