RegioDeal project Kunstmestvrije Achterhoek voorziet in behoefte

Achterhoekse bestuurders en politici hebben veel belangstelling voor ontwikkelingen in onze regionale landbouw. Dat bleek tijdens het webinar dat Stichting Biomassa 5 maart organiseerde over het Regio Dealproject Kringlooplandbouw-Kunstmestvrije Achterhoek. Coördinator Hayo Canter Cremers presenteerde feiten en cijfers over de Achterhoekse agrarische sector.  Arjan Prinsen, manager innovatie bij Groot Zevert Vergisting vertelde dat naast het terugwinnen van mineralen uit vergiste varkensmest, ook onderzoek plaatsvindt naar emissiearme bemestingstechnieken en naar meetmethoden om de verwerkte hoeveelheden mineralen te borgen. De resultaten van dit onderzoek komen in de loop van dit jaar. Bekijk hierover ook de korte video.

De ‘valley of death’ verlaten
Wilbert Menkveld, directeur Innovatie en Technologie bij Nijhuis Industries wees er op dat het project de samenwerking tussen de bedrijven in de regio enorm stimuleert. De deelnemende bedrijven verwachten dat de huidige investeringen in R&D zich zullen vertalen in verkoop van nieuwe installaties. Wanneer dit gebeurt is lastig in te schatten omdat dit project voorloopt op de rest van de wereld.  Veel zal ook afhangen van toekomstige wetgeving.
Ook Henk Tappel, directeur Bronkhorst High-Tech en lid Achterhoek Board, ziet kansen voor de regio. De ontwikkeling van dit soort innovaties kent altijd een periode waarin financiële ondersteuning nodig is, de zogenoemde valley of death. Het is een fase in het ontwikkelingsproces waarin omvangrijke investeringen nodig zijn voordat er sprake is van een opschaalbaar verdienmodel. In zijn ogen past het instrument van de Regio Deal- subsidies hier goed bij en geeft het de Achterhoek uitstekende ontwikkelingskansen.

Niet meer denken in stofjes
In hun bijdragen aan de afsluitende discussie  wezen LTO Noord vertegenwoordiger Ben Haarman en gedeputeerde Peter Drenth er beiden op  dat er voor de agrarische sector  een meer integrale visie nodig is. “We moeten af van het denken in stofjes,” gaf Peter  Drenth tot slot aan, “Er is een heel palet aan doelstellingen en mogelijke concepten. Daar moet we integraal aan werken, zodat we een gesloten balans gaan realiseren.”
Bekijk de gepresenteerde gegevens op de site van Stichting Biomassa.