Regionale Nieuwsflitsen Arbeidsmarkt

In mei is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek verder opgelopen tot 4.102. Na de grote klap in april is de stijging in mei relatief beperkt: +3,0% op maandbasis en +13,3% op jaarbasis. De maandmutatie is even sterk als de +3,1% landelijk. De jaarmutatie ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van +20,1%.

De ontwikkeling van de WW naar sectoren is divers. In april domineerden de sterke stijgingen in horeca en uitzendbedrijven het beeld van de WW-ontwikkeling naar sectoren. In mei wordt ook de toename in andere sectoren zichtbaarder, zoals in de metaalindustrie en groot- en detailhandel. Onder meer in de bouw en zorg & welzijn daalde het aantal WW-uitkeringen in mei.

Lees hier de regionale maandcijfers arbeidsmarktinformatie Achterhoek