Regionale samenwerking blijkt ‘hot item’

Meer dan de helft van de nieuw aangetreden Achterhoekse volksvertegenwoordigers toonde interesse in het thema ‘samenwerken over gemeentegrenzen heen’; ruim honderd raadsleden waren 15 april aanwezig bij de bijeenkomst ‘Wat doen we samen in de Achterhoek’. Gezien de opgaven die op de Achterhoek afkomen, wordt deze samenwerking steeds belangrijker.

Regionale samenwerkingspartners stelden zich voor: Regio Achterhoek met de Achterhoek Agenda 2020, de Stuurgroep 3D met de drie decentralisaties in de zorg en de ODA, de Omgevingsdienst Achterhoek met taken op het gebied van de milieuwetgeving. Daarna waren er negen druk bezochte workshops, onder andere over de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij, het project Kernenfoto’s, het onderzoek Basismobiliteit, de nieuwe Participatiewet en de Jeugdwet Kind en Gezin. Download hier de vertoonde presentaties.

Omdenken
In veel gevallen is ‘omdenken’ nodig. Kernen in de Achterhoek willen bijvoorbeeld de leegstand te lijf, die de Achterhoek hard gaat treffen. Dat kan alleen door ideeën en krachten te bundelen en duidelijke afspraken te maken. Ook sloop wordt een optie. In sommige krimpgebieden gebeurt dit al en is een ‘sloopbeleid’ ingevoerd.

AGEM-naobers
De AGEM heeft als motto: “Voor hetzelfde geld Achterhoekse energie” en werkt zonder winstoogmerk. Bedrijven kunnen aanhaken als leverancier van groene energie en iedereen, particulier of bedrijf (ook buiten de Achterhoek), kan klant worden. Een AGEM-community (‘AGEM-naobers’) waar partijen elkaar weten te vinden, zou een logische vervolgstap zijn.

Basismobiliteit
Er is onderzoek gedaan naar basismobiliteit in de Achterhoek. Wat is de vraag en het aanbod bij het openbaar vervoer en vervoer van bijvoorbeeld ouderen en kinderen? Hoe kan dit beter en efficiënter worden? Hoe ziet het vervoer er in het ideale geval uit en welke effecten hebben bevolkingskrimp en vergrijzing hierop? De deelnemers aan de workshop bespraken mogelijk kansrijke oplossingen, zoals samenwerking tussen gemeenten en het combineren van verschillende vervoersoorten.

Uitvoeringsagenda Achterhoek2020
Liesbeth Spies, onafhankelijk voorzitter van de Achterhoek Agenda 2020, sloot de avond af met een oproep aan raadsleden om betrokken te blijven. “U bent één van de drie O’s, u bent verantwoordelijk voor de projecten  die wij hebben uitgevoerd  en nog gaan doen. Ik heb de afgelopen tijd ‘urgentie’ en ‘samen’ onder uw aandacht gebracht. De Agenda2020 krijgt drie speerpunten: werkgelegenheid, woon-leefklimaat en bereikbaarheid. Binnenkort presenteren wij deze Uitvoeringsagenda 2020 aan u en op 6 mei ook aan het koningspaar, dat dan de Achterhoek bezoekt.”

Video-impressie