| | | | | | |

Resultaten 5e onderzoek Achterhoek Spreekt over Brede Welvaart

Achterhoekers geven aan dat zij gezondheid, welzijn en wonen het meest belangrijk vinden als het gaat om Brede Welvaart. Dit komt naar voren uit een onderzoek. Brede Welvaart gaat, naast materiële welvaart ook om gezondheid, woonomgeving, werk, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en milieu. Brede Welvaart hangt nauw samen met het geluk dat we ervaren. Dat zit in de Achterhoek over het algemeen wel goed.
Uit de resultaten blijkt echter ook dat mensen die moeilijk kunnen rondkomen, een minder goede gezondheid ervaren en ook minder geluk. 13% van de Achterhoekers houdt maandelijks geen geld over en 6% kan moeilijk rondkomen. Deze cijfers zijn van voor de zomer, dus nog voordat de energiecrisis in alle hevigheid losbarstte.

Andere resultaten
In de Achterhoek voelen we ons behoorlijk veilig (93%) en ervaren we weinig overlast van buren (18%). In stadcentra is de veiligheid wat lager en in buurtschappen is de overlast minder.
Van de zes elementen die we belangrijk vinden voor ons geluk scoren er drie goed; wonen, woonomgeving en werk. De andere drie vragen aandacht; goed kunnen rondkomen, de werk-privé-balans en algemene gezondheid.

Representatief
Aan het onderzoek hebben 2.925 inwoners mee gedaan, daarmee zijn de resultaten representatief. 8RHK ambassadeurs en de provincie Gelderland nemen deze bevindingen mee bij het monitoren en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en projecten.

Al bijna 5000 leden, word ook panellid!
Graag horen wij de mening van inwoners over onderwerpen die spelen in de Achterhoek. Lid worden kan altijd en is gratis. Als je lid bent, vragen wij je circa twee keer per jaar mee te doen aan een (online) onderzoek. Dat kost circa tien minuten van je tijd. We waarderen het zeer als je meedoet. Alvast dank voor je mening! Aanmelden en meer informatie op: www.achterhoekspreekt.nl

Lees meer over de resultaten van het onderzoek in:
De samenvatting
De complete rapportage