|

Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit thematafel De Gezondste Regio gestart met het project Achterhoek Rookvrij. Achterhoek Rookvrij zet in op het voorkomen van roken, de rookvrije omgeving en stoppen met roken. Bekijk de activiteiten en resultaten in deze infographic

De afgelopen jaren heeft Achterhoek Rookvrij gewerkt aan drie doelen:

  1. Voorkomen dat jongeren gaan roken
  2. Creƫren van rookvrije omgevingen
  3. Rokers ondersteunen bij het stoppen met roken.

Uit de evaluatie van Proscoop blijkt dat er in de Achterhoek een lichte daling is van het aantal scholieren dat rookt en een stijging van volwassenen dat nog nooit heeft gerookt. Ook is een toename zichtbaar van het aantal rookvrije omgevingen in de Achterhoek. Om rokers te helpen bij het stoppen met roken is er een online tool ontwikkeld, wat ook meteen de meest bezochte pagina is van de website.

Meerwaarde domeinoverstijgende aanpak

We zien de meerwaarde van de regionale domeinoverstijgende aanpak. Er is meer samenwerking tot stand gekomen tussen de verschillende domeinen en men weet elkaar beter te vinden. Maar we zijn er nog niet. Er moet blijvend aandacht zijn voor het thema. We zetten daarom in op een nog verdere daling van het aantal rokers, we willen meer zorgverleners ondersteunen en bereiken, meer aandacht voor gezondheidsverschillen en de verbinding tussen zorg en preventie blijven stimuleren.

Achterhoek Rookvrij is een initiatief van alle Achterhoekse gemeenten, GGD NOG, Iriszorg, huisartsen, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis. En is mede tot stand gekomen door financiering van 8rhk ambassadeurs. Bekijk meer informatie op www.achterhoekrookvrij.nl.