| |

Excursie door de Achterhoek – inspiratie voor Eo Wijersprijsvraag

14 november gingen onze deuren wijd open voor landschapsontwerpers en iedereen die anderszins betrokken wil zijn bij onze deelname aan de Eo Wijersprijsvraag. Om ontwerpteams te inspireren voor goede ontwerpen mét klimaatadaptatie en stikstofreductie als hefboom naar een landschap ‘WAAR WIJ WILLEN WONEN’; het thema van de prijsvraag.

Negentien landschapsarchitecten e.a.kwamen samen op het DRU Industriepark en bezochten per bus enkele Achterhoekse innovaties op het gebied van energietransitie en wonen. De excursie leidde langs:

– Uuthuuskes: kleinschalige betaalbare woningen door een nieuwe coöperatie. Ted Kok, Lid Board en thematafels Wonen en Vastgoed noemde dit “een mooi voorbeeld van kleine kernen waar kleinschalige woningbouwprojecten ervoor zorgen dat jongeren blijven en de kernen leefbaar blijven. “

– Zonvarken: een innovatief agrarisch bedrijf dat ‘het nieuwe boeren’ laat zien.

– De Baakse Beek waar te zien is hoe wij de omgeving aan het water aanpassen. Louis Lansink van het Waterschap Rijn en IJssel: “Juist in de verbinding zit de kracht”.

– Ruilverkavelingsgebieden bij Beltrum, waar deze nog goed te zien is.
Roy Oostendorp van het Gelders genootschap: “Met gebruik van bestaande structuren is het gebied opnieuw ingericht. Passend bij de wederopbouw-tijd. “

De excursie gaf daarmee volop ideeën voor een nieuw landschappelijk mozaïek voor de 21e eeuw.
De afsluiting was bij Kasteel Hackfort.