‘Samen slim op weg’ tijdens ToekomstToer

26 januari gingen we in één van de reizen van de ToekomstToer op zoek naar de kansen en mogelijkheden van slimme bereikbaarheid in onze regio. De deelnemers waren blij verrast en enthousiast over de verschillende mobiliteitsoplossingen die er nu al zijn of waar in de toekomst aan gewerkt wordt in de Achterhoek.

We startten met een project van een aantal Achterhoekse recreatieondernemers die een deelfietsensysteem, een toeristenpas en een informatieplatform ontwikkelen waarbij toeristen en recreanten alle informatie over de Achterhoek te zien krijgen. Daarna ging het over de ontwikkeling van een info-structuur naast de infrastructuur in de regio en de katalysatorrol die gemeenten hierin kunnen hebben. Ook onderwerpen als ‘vervoersarmoede’ en zelfrijdend vervoer kwamen aan bod.

Aan het eind van de ochtend was er aandacht voor het bewonersinitiatief ‘de slimste weg’. De omwonenden aan de provinciale weg N825 tussen Borculo en Lochem willen de weg stiller, schoner, veiliger, mooier en vol energie maken. Met de nieuwste (sensor)technieken op het gebied van veiligheid, energieopwekking en milieu. Slimme informatietechniek staat altijd ten dienste van leefbaarheid!

Dat vervoer ook zonder data ‘slim’ en succesvol kan zijn lieten twee zorginstellingen ons in de middag zien. Zij werken met lokaal vrijwilligersvervoer. Een vervoerscoöperatie van vijf zorginstellingen combineert en coördineert zo praktisch mogelijk en met succes de eigen beschikbare voertuigen en vrijwilligersgroepen. Het andere lokale vervoersconcept van zorginstelling Marga Klompé in Aalten presenteerde de unieke e-car (foto) die zij gebruiken voor korte afstanden. Met groot succes, want zij staan model voor uitrol op meerdere andere plekken, zoals bij seniorencontact in Doetinchem. Lokaal en sociaal blijkt minstens zo slim als ‘data’, wanneer het gaat om bereikbaarheid.

Bekijk de video van deze reis!