Samen werken aan sterke centra en vitale kernen

De Achterhoekse gemeenten organiseerden samen met KIK (landelijk kennisnetwerk centrumontwikkeling in krimp- en anticipeergebieden) het tweedaagse studieprogramma ‘Samen werken aan sterke centra en vitale kernen!’ Zo’n vijftig mensen namen deel aan het programma op 25 en 26 mei.

Deelnemers waren vertegenwoordigers van gemeenten, ondernemersverenigingen, provincie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dag één startte bij het Meestershuis in Vorden. Een mooi voorbeeld van een succesvolle transformatie van een oud pand naar grandcafé, dankzij de inzet van een paar enthousiaste ondernemers met hart voor het dorp.

Marianne Besselink, burgemeester van Bronckhorst en tevens nieuw bestuurlijk trekker van KIK, heette de aanwezigen welkom. Hans Suurmond, regiocoördinator volkshuisvesting Achterhoek, nam de deelnemers mee in de regionale context en enkele feiten en cijfers over demografie en detailhandel. Aansluitend bracht men in twee groepen onder leiding van lokale ondernemers een bezoek aan de kernen Vorden en Hengelo; kernen met verschillen in historie, ruimtelijke structuur en dynamiek. Dag één stond in het teken van ‘keuzes maken’. Waar zet je in welke kern op in en hoe voorkom je concurrentie tussen kernen? Hierover ontstond een levendige discussie tussen de deelnemers.

Thema van dag twee was ‘sturen, verleiden of meebewegen’. Niet (alleen) de gemeente is aan zet bij centrumontwikkeling. De ontwikkeling die op gang komt, is juist afhankelijk van de inzet van ondernemers en andere partijen uit het dorp. Een goed voorbeeld van wisselwerking tussen ondernemers en gemeente is Het Klooster in Ulft. Daar heeft de Stichting IJzersterk Ondernemen een ondernemerscentrum gevestigd met kantoorruimtes en de benodigde faciliteiten. De gemeente Oude IJsselstreek heeft hier medewerking aan verleend.
’s Middags vetrok het gezelschap naar Groenlo om daar uitleg te krijgen over Programma Stad Groenlo en met eigen ogen te zien welke successen al zijn behaald en welke opgaven er nog liggen.

Het waren twee inspirerende dagen waarin veel kennis, succesvolle voorbeelden, opgaven en dilemma’s zijn gedeeld. Volgend jaar vindt de KIK-bijeenkomst plaats in een andere krimp- of anticipeerregio, welke is nu nog niet bekend.