SDE+-regeling voor energie van het platteland

“Zon op Erf kan een enorme versnelling zijn in het verduurzamen van de Achterhoek,” zegt Guus Ydema, directeur van AGEM. “Op boerenerven in onze regio kan tot de helft van het Achterhoekse stroomverbruik worden gewonnen. Maar er moet nog een aantal hobbels worden genomen. We hebben bij de Tweede Kamer gepleit om de SDE+regels te versoepelen.”

Ydema: “Boeren die al gestopt zijn met hun agrarische activiteiten zijn makkelijker te bewegen om zonneboer te worden. Voor boeren die nog niet zo ver zijn is de drempel te hoog want ze moeten de agrarische bestemming wijzigen. Dan snijdt een boer zijn agrarische bestaan weg terwijl hij nog geen andere zekerheid terug heeft. Want of de noodzakelijke SDE+subsidie beschikbaar komt is niet zeker. Het risico dat je als boer ineens met lege handen staat is te groot.”

Geen asbest, wel zonne-energie

AGEM en de Achterhoekse gemeenten (via de Regio Achterhoek) hebben daarom in Den Haag gepleit om de regels te versoepelen.
Tijdens het lentediner in het parlementaire centrum Nieuwspoort op 18 mei presenteerde Ydema een aantal maatregelen om duurzame energie te bevorderen.

Ydema stelde dat de verrommeling van het mooie Achterhoekse platteland kan worden tegengegaan door nieuwe kansen te bieden voor leegkomende boerenbedrijven. “Via het project Zon op Erf wordt enerzijds asbest van de schuren gesaneerd en kan anderzijds de agrariër zonnepanelen plaatsen die een nieuwe inkomstenbron zijn waardoor hij een zonneboer wordt.”

Reservering binnen SDE+

Concreet vragen AGEM en de Regio Achterhoek om een deel van het SDE+budget te reserveren voor zonne-energie, zodat (middel)grote zonnestroomprojecten gerealiseerd kunnen worden. Tot nu gaat het grootste deel van die subsidie naar biomassa en windenergie. Tevens pleiten AGEM en de Regio om de regels voor het aanvragen voor SDE+subsidie zo te wijzigen dat middelgrote zonnestroomprojecten (tot bijv. 2 MW) in behandeling worden genomen als er een voornemen van de gemeente wordt overlegd om de bestemming te wijzigen in de opwekking van duurzame energie. Zo kan er een subsidie worden aangevraagd zonder dat er een definitief gewijzigde vergunning is.

Bron: agem.nu