Sectorplan en slaapzak voor minister Asscher

De Achterhoek overhandigde op 28 mei als eerste regio een regionaal sectorplan aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit plan maakt het mogelijk dat zevenhonderd werklozen gericht worden opgeleid voor kansrijke beroepen, zodat vakkrachten in de regio blijven en het aantal moeilijk vervulbare vacatures afneemt. Het ministerie gaat het sectorplan goed bestuderen en draagt (na goedkeuring) maximaal 3,75 miljoen euro bij; bedrijven betalen de andere helft.

Achterhoeks Lentediner
Tijdens het vijfde Achterhoeks Lentediner voor Tweede Kamerleden op 20 mei was minister Lodewijk Asscher als speciale gast aanwezig om over het sectorplan te spreken. De minister reageerde enthousiast op de daadkracht van de Achterhoek en gaf aan ‘in zijn slaapzak bij de brievenbus te gaan liggen’ om het sectorplan als eerste te kunnen lezen. De minister zette deze belofte om in een uitnodiging aan de Achterhoek om het sectorplan persoonlijk te komen aanbieden in Den Haag. Hij kreeg behalve het sectorplan een slaapzak én een uitnodiging om de Achterhoek te bezoeken. Zo kan hij zelf de dynamiek van de regio ervaren en warm overnachten op een van de prachtige locaties die de Achterhoek rijk is.

Samenwerking
Het sectorplan is een samenwerking van SIRA (Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek), Graafschap College, WVG Zorg en Welzijn, Koninklijke Metaalunie, UWV, VNO-NCW Achterhoek, Platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek en FNV. In oktober 2015 starten in principe de eerste trajecten.

Aanbieden sectorplan Achterhoek_28mei2015

FOTO V.L.N.R.:minister LODEWIJK ASSCHER, jan-paul Kiefmann (DIRECTEUR Kiwitz bv en voorzitter vno-ncw achterhoek), Henk korten (Coördinator regionale sectorplannen uwv) EN rik swieringa (DIRECTEUR REGIO ACHTERHOEK). rigo van raai (graafschap college) staat niet op de foto maar was wel aanwezig.
fotografie: madelon vink, den haag