Slim samenwerken: kracht van de Achterhoek

Het algemeen bestuur van Regio Achterhoek heeft een voorstel aangenomen om sterker op te trekken met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Als de gemeenteraden hierover positief besluiten, kan het voorstel de tweede helft van dit jaar in werking treden. Lees het voorstel DE ACHTERHOEK WERKT DOOR.

Doelen zijn: sneller tot besluiten komen om de Achterhoek (economisch) te versterken, meer uitvoeringskracht en een sterker gezicht naar buiten. In het voorstel gaat de Achterhoek Board de koers bepalen voor de ruimtelijk-economische agenda op weg naar 2030. Het is een brede coalitie van partners: gemeenten, provincie, bedrijfsleven, woningcorporaties, onderwijs en de zorgsector zijn allen vertegenwoordigd in de Board. Het is aan de Achterhoek Raad (een delegatie van Achterhoekse gemeenteraadsleden) om input te leveren voor de agenda en het Jaarplan van de Achterhoek Board en toe te zien op de resultaten. Ook inwoners kunnen via deze weg bijdragen. De uitvoering van het Jaarplan gebeurt door zes Thematafels.

Innovatief plan
De voorgestelde samenwerking gaat een stuk verder dan die van ‘economic boards’ in andere regio’s, omdat het gehele maatschappelijke veld aan bod komt; behalve economische ontwikkeling, innovatie en arbeidsmarkt zijn ook mobiliteit, wonen en zorg en energietransitie belangrijke thema’s. Daarnaast krijgt de lobby bij provincie, Rijk en Europa veel aandacht. Het voorstel is innovatief omdat raadsleden nadrukkelijker en in een eerder stadium bij regionale vraagstukken worden betrokken.

Elkaar versterken met slimme oplossingen
Mark Boumans, voorzitter Regio Achterhoek: “Zoals iedereen weet, werken Achterhoekers al honderden jaren als ‘naobers’ aan slimme oplossingen. Met weinig middelen en weinig hulp van buitenaf. We hebben gelukkig de afgelopen tien jaar gemerkt dat provincie Gelderland en het Rijk ons zien als een krachtige regio waarin zij willen investeren. Waar ik mij, samen met heel veel betrokkenen al enige tijd sterk voor maak, is een Achterhoek die ook de krachten van bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en gemeenten sterker bundelt. We zijn daarmee nu een flink eind in de goede richting. Ook inwoners van de Achterhoek hebben straks via burgerpeilingen de mogelijkheid om bij te dragen.”