Wonen en Vastgoed – leefbare regio

HomeSmart Economy / Smart LivingWonen en Vastgoed – leefbare regio

Doel

De Achterhoek  streeft naar een hoge kwaliteit van de woon- en leefomgeving met een gevarieerd en flexibel woningaanbod. In 2017 gaven de Achterhoekers maar liefst een 7,8 voor de leefbaarheid van hun woonomgeving. Deze score willen we minimaal behouden en daarvoor zetten wij ons in. Lees hier het volledig onderzoek.

Werkwijze

Gezamenlijk werken we aan de belangrijke opgaven in de Achterhoek. Daarvoor heeft de thematafel Wonen & Vastgoed in het voorjaar elf uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de Achterhoek Visie 2030. De uitgangspunten vindt u hier.

We monitoren de ontwikkelingen op de woningmarkt:
Woon- en vastgoedmonitor 2021
Lees de eerste uitkomsten hiervan in de publicatie ‘De wind in de rug’.

Woonmonitor 2020 
Woonmonitor light presentatie Thematafel 
Woonmonitor light
Woonmonitor 2019

Sturen op kwaliteit, bouwen naar behoefte
We willen een woningvoorraad die meebe­weegt met de demografische ontwikke­lingen en die kwalitatief en kwantitatief voldoet. Een aantrekkelijke en passende woningvoorraad is ook belangrijk voor het behouden en aantrekken van arbeidskrach­ten. De gemeenten in de Achterhoek hebben samen met hun partners de woningbouwcontingenten losgelaten. In plaats daarvan gaan we sturen op drie kwalitatieve regionale criteria. De behoefte is goed onderbouwd en de nadruk ligt op inbreiding en transformatie.  8RHK kwaliteitskriteria woningbouw

Drie grote opgaven:

  • Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad

De woningen van de toekomst staan er grotendeels al in de Achterhoek. Deze woningen voldoen nog lang niet aan de kwaliteitseisen van de toekomst. Met kwaliteit bedoelen we duurzaam, levensloopbestendig en comfortabel. Het gaat daarbij om zowel de individuele particuliere eigenaar van woningen als de wijkaanpakken.

  • Passende nieuwe woningen

Op de woningmarkt sluiten vraag en aanbod onvoldoende op elkaar aan. Voor jongeren en senioren zijn er onvoldoende passende en betaalbare woningen. Daar besteden wij extra aandacht aan. We staan open voor nieuwe woonconcepten en woonvormen. We ondersteunen initiatieven daarin, denk aan de omvorming van een leegstaand pand naar woningen. Ook voor woonproblemen voor mensen die met spoed een woning nodig hebben of tijdelijk ergens moeten wonen, zoeken we een oplossing. Belangrijk daarbij is flexibiliteit.

  • Transformatie en sloop van (leegkomend) vastgoed (inclusief kernwinkelgebieden)

Uit het inwonerpanel in de Achterhoek blijkt de leegstand het grootste punt waar we wat aan moeten doen. Onze focus ligt op tijdige aanpak van leegstaande of leegkomende panden zoals scholen, winkels, kantoren, agrarisch vastgoed en ander maatschappelijk vastgoed.

Projecten
Bekijk alle lopende projecten.

Meedenken

Wilt u meedenken over de toekomst van de Achterhoek? Word lid van het Achterhoek Panel. Een paar keer per jaar krijgt u een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over diverse onderwerpen. De uitkomsten van deze onderzoeken nemen we mee in onze plannen.
Aanmelden kan op www.achterhoekspreekt.nl . Uw mening telt!

Meer informatie
Meer weten over wat de bestuurders van gemeenten, organisaties en bedrijven aan deze tafel met elkaar bespreken?
Neem contact op met programmamedewerker Willemien Tel.

Subsidie aanvraag
Heb je een project(idee)? Neem dan contact op met de betreffende programmaregisseur (lees meer). Bekijk in de Toelichting projectaanvraag 8RHK ambassadeurs of je project binnen de focus van de Achterhoek Visie 2030 past. Of vul direct het 8RHK Aanvraagformulier project – deel I en 8RHK Aanvraagformulier project – deel II in.

Bekijk ook het 8RHK magazine.

Benieuwd naar wie er aan tafel meepraten?
Klik hier voor de deelnemers van de Thematafel Wonen & Vastgoed

Nieuwsbrieven
2021
Nieuwsbrief maart 2021

2020
Nieuwsbrief december 2020
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief oktober 2020
Nieuwsbrief juli 2020
Nieuwsbrief juni 2020
Nieuwsbrief april 2020