Stappen richting realiseren woondroom

Samen Goed Wonen gaat door in 2016! Tijdens de derde werkbijeenkomst op 17 februari jl. kwamen allerlei Achterhoekers (dromers, denkers en doeners) samen om ideeën en initiatieven rondom wonen verder te brengen. Dit keer op een passende locatie: BS22, dé plek in Groenlo om samen ideeën waar te maken. Het leverde weer stappen op richting het realiseren van de woondroom, geformuleerd tijdens de eerste bijeenkomst in november 2015. Hieronder ziet u een videoverslag van de avond en op Facebook een aantal foto’s.

Anders Wonen

Het thema deze avond was ‘Anders Wonen’, in het bijzonder tijdelijke huisvesting in de Achterhoek. Tijdens de eerdere bijeenkomsten in 2015 bleek dat er verschillende concepten voor tijdelijke woonvormen ontwikkeld of in ontwikkeling zijn. Hoe kunnen deze concepten daadwerkelijk in praktijk worden gebracht en zichtbaar gemaakt op een specifieke plek in de regio. Zodat mensen binnen en buiten de Achterhoek kennis kunnen maken met deze nieuwe vormen van wonen. Hierover gingen deelnemers met elkaar in gesprek. Een begrip dat veel over tafel ging is het ‘wooncontingent’, de afspraak die de regiogemeenten, woningcorporaties en de provincie vanwege de bevolkingskrimp hebben gemaakt om het aantal nieuwe woningen tot 2025 te verlagen. Hier zijn veel vragen over en het wordt als een belemmering gezien. Desondanks is er wel degelijk ruimte om te experimenteren met tijdelijke huisvesting. Als mensen echt iets willen realiseren op dit gebied zijn gemeenten bereid om mee te denken over de mogelijkheden, mits er sprake is van een goede match tussen vraag en aanbod van de woonvorm.

Pitchers

Volgens de methode van ‘Gave dingen doen’ kregen twee pitchers aan het begin van de avond het podium. Roy Evers, manager bij Rabobank Graafschap, is bezig een beurs op te zetten over slim en duurzaam (ver)bouwen. De uitdaging in de Achterhoek is om bestaande woningen zodanig aan te passen dat ze aansluiten bij de behoeften van (toekomstige) bewoners en zodoende zorgen voor waardecreatie. Deelnemers gaven ideeën en tips om de opzet van de beurs verder aan te scherpen. Door de bijeenkomst heeft de Rabobank onder andere de verbinding gelegd met het Achterhoeks Energieloket, gemeenten, bedrijven en scholen. De beurs zelf is op 5 november 2016, gelijktijdig met de duurzame huizenroute.

De andere pitch was van Suzan te Brake, werkzaam bij BOEi én zeer betrokken Achterhoekse. Haar passie is het behoud van karakteristieke panden en daarom zet zij zich in voor de herbestemming van vooral leegstaand cultureel erfgoed in de regio. Suzan kreeg na haar pitch waardevolle suggesties en adviezen van deelnemers. In mei zit zij met Hans Suurmond, kennismakelaar Wonen, om tafel voor bespreking van mogelijke vervolgstappen in de herbestemming van panden in de Achterhoek.

Hoe nu verder?

Ú bent wezenlijk onderdeel van het vervolgproces van Samen Goed Wonen. Wij volgen de ontwikkelingen, ideeën en initiatieven op het gebied van wonen in de Achterhoek en delen dit zoveel mogelijk via Facebook. Heeft/ ziet u nieuws en vorderingen rondom dit thema? Post ze dan vooral op onze Facebookpagina! Gebruik de hashtag #samengoedwonen.

Daarnaast werken we in kleinere groepen verder aan plannen. Zo wordt onder meer samen met de initiatiefnemers van Woonpioniers (Tiny Houses) en Het Levende Dorp verkend of en waar we echt kunnen gaan experimenteren met tijdelijke/alternatieve woonvormen in de Achterhoek. In april overleggen de initiatiefnemers met de gemeente Winterswijk, die zich hiervoor heeft aangeboden. Een ander traject is samen met Bouwend Nederland Oost kijken naar hun voorstellen over inspelen op de (toekomstige) woningmarktbehoefte in deze regio.

De eerstvolgende ‘brede bijeenkomst’ van Samen Goed Wonen is vooralsnog medio juni gepland. Daarin delen we de laatste stand van zaken met alle geïnteresseerden. Te zijner tijd communiceren wij hier uiteraard over, per mail, via Facebook, website (www.achterhoek2020.nl/samengoedwonen) en onze nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd op de nieuwsbrief Achterhoek2020? Regel dat direct hier.