Subsidie voor burgerinitiatief

De provincie verstrekt subsidie tot € 30.000,- voor activiteiten die bijdragen aan actief burgerschap en de aanpak van bevolkingskrimp. Subsidieburgerinitiatief