Subsidie voor passende seniorenhuisvesting in Aalten

8RHK ambassadeurs ondersteunt een pilot van een nieuwe woonvorm door woningcorporatie De Woonplaats, zorginstelling Marga Klompé en gemeente Aalten. Hiermee creëren de partijen langer zelfstandig wonen met een nieuwe woonvorm tussen zelfstandig wonen en een verpleeghuis in. Het complex De Kattenberg in Aalten is de locatie van deze pilot.

Echtparen waarvan één dementeert blijven samenwonen
De groeiende vraag naar passende seniorenhuisvesting is een uitdaging in de Achterhoek. Woningcorporatie De Woonplaats heeft samen met Marga Klompé en de gemeente Aalten het initiatief genomen om een nieuwe woonvorm te onderzoeken voor echtparen waarbij één van de partners lichte dementiezorg nodig heeft. Het doel hierbij is dat bewoners zorgeloos en zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als de zorgvraag toeneemt. De betrokken partijen willen noodgedwongen verhuizingen van deze doelgroep naar een zorginstelling tegen gaan. De zorg komt voortaan naar de bewoners toe en het complex wordt met veilige huurwoningen hiervoor geschikt gemaakt. Echtparen kunnen hierdoor bij elkaar blijven wonen en worden niet gescheiden, zoals bij noodgedwongen verhuizing naar een zorginstelling gebeurt. Met de financiële steun van 8RHK ambassadeurs en de provincie Gelderland uit de Regio Deal kan de uitvoering starten. Daarnaast wordt het project ondersteund door de thematafels Gezondste regio en Wonen en Vastgoed.

Nieuwe woonvorm in de praktijk
De pilot start in appartementencomplex De Kattenberg aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten. In de 28 woningen van het complex zijn nu ook senioren gehuisvest door De Woonplaats. Een wooncoach wordt de helpende hand voor de bewoners. Dit is een professional in dienst van de samenwerkende partijen die bewoners op maat helpt bij het zorgeloos wonen. Kortom, een spin in het web tussen instanties en bewoners. Ook verzorgt de wooncoach de afstemming tussen mantelzorg en professionele thuiszorg of welzijnsactiviteiten in en rondom De Kattenberg. Daarnaast wordt het complex toekomstbestendig gemaakt met extra brandveiligheidsmaatregelen, optimale toegankelijkheid en hulpmiddelen.

Unieke samenwerking en kennisdeling
De drie partijen hebben intensief samengewerkt om dit project van de grond te krijgen en zijn erg blij met de behaalde mijlpaal. In 2018 werd al een intentieovereenkomst ondertekend en in 2019 voerden ze een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uit. Dit jaar staat in het teken van de start van het project, hier wordt samen met de bewoners van De Kattenberg invulling aan gegeven.

Door de unieke en intensieve samenwerking van verhuurder, zorgorganisatie en gemeente zijn standaard ‘hokjes en lastige regels’ zoveel mogelijk voorkomen en is het gelukt een nieuwe tussenvorm voor wonen en zorg te realiseren. De woonvorm is een oplossing voor alle gemeenten waar door de vergrijzing een groeiende combinatie van langer thuis wonen en intensievere dementiezorg wenselijk of noodzakelijk is. De pilot wordt met veel interesse gevolgd door andere organisaties, waaronder Actiz, brancheorganisatie voor zorgondernemers. Ook wordt de kennis en ervaring breed gedeeld, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor soortgelijke projecten in de regio.