Op deze afbeelding zie je een boerderij met zonnepanelen op het boerenerf.
| |

Subsidieregeling voor ‘Demonstratiebedrijven’

Natuurinclusieve boeren in Gelderland kunnen vanaf 15 juli 2024 subsidie aanvragen om hun kennis en ervaring met collega’s te delen. De subsidieregeling ‘Demonstratiebedrijven’ is de 1e regeling uit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) die provincie Gelderland lanceert. Het doel is om agrariërs op een toegankelijke manier te inspireren en van elkaar te laten leren, om zelf ook aan de slag te gaan met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering.

De hoogte van de subsidieaanvraag bedraagt ten minste €25.000 en maximaal €300.000. In totaal is voor deze regeling € 1 miljoen beschikbaar. De regeling staat open van 15 juli tot en met 26 september 2024.

Agrariërs in Gelderland

Gelderland lanceert de komende tijd diverse regelingen. Agrarische ondernemers zijn namelijk belangrijk voor het landschap, voedselzekerheid, de economie en de leefbaarheid in het landelijk gebied. Daarnaast zijn ze hard nodig voor onze opgaven voor natuur, water, bodem en klimaat.

Meer weten of subsidie aanvragen?

Op maandagavond 1 juli kunnen agrariërs die geïnteresseerd zijn in de subsidieregeling zich laten bijpraten op een informatieavond over deze regeling. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd wat de regeling inhoudt, voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden en hoe de aanvraag in zijn werk. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

–> Ook interessant, in lijn van deze inhoud: Donderdagmiddag 4 juli is een symposium ‘Gelderland aan tafel voor doelsturing’ over het bevorderen van natuurinclusieve landbouw en hoe doelsturing in de agrarische sector concreet gemaakt kan worden.

Stimulus Programmamanagement zorgt voor de uitvoering van alle provinciale GLB-subsidies. Meer informatie over deze regeling vindt u daarom op de website van Stimulus.